?loading?...
Aan de slag
The way to get started is to quit talking and begin doing!
Laat kinderen de dyslexie hulpmiddelen inzetten
die ze nodig hebben!

 SAMENWERKEN  is nodig als je een dyslexiehulpmiddel wil inzetten: 

  • bij levering,
  • bij gebruik, 
  • bij evaluatie en nazorg van het hulpmiddel.

Per fase hebben we materialen ontwikkeld -samen met gebruikers, professionals, experts en leveranciers-  om optimale inzet van het hulpmiddel te bevorderen. In dit filmpje wordt de werkwijze kort gekaderd.

 

  LEVERING EN INSTRUCTIE

In de fase levering en instructie zijn een aantal onderwerpen van groot belang: de vergoeding van het hulpmiddel, de levertijd, de procedure voor levering en instructie, het instructiemateriaal, de dienstverlening van de leverancier en de kennis van de behandelaars. Lees hier meer over de fase van levering en instructie.

Doorloop de volgende stappen om optimale inzet van het hulpmiddel te bevorderen vanaf het moment van levering en instructie:

Stap 1Zorg voor een goede voorbereiding en gebruik checklist randvoorwaarden levering en instructie.

Stap 2 Ga na wie wat moet weten over het hulpmiddel en geef de bijbehorende instructie.

Stap 3 Spreek af wie wanneer waar verantwoordelijk voor is en gebruik het tijdspad fase levering en instructie en overzicht van taken en verantwoordelijkheden bespreek dit met elkaar.

Brochure veelgestelde vragen implementatie dyslexiesoftware

In Vlaanderen kunnen leerlingen gratis geruik maken van voorleessoftware. Om de implementatie van deze software te ondersteunen werd er een brochure geschreven die antwoord geeft op veelgestelde vragen en concrete tools aanreikt. 

Meer informatie is te vinden op: www.leesvoor.Vlaanderen en www.klascement.net

 

  GEBRUIK

Optimaal gebruik van het dyslexiehulpmiddel is een uitdaging. Er zijn vele spelers die hierin een rol spelen. Lees hier meer over de fase van gebruik. 

Om de fase goed te laten verlopen doorloop je 3 stappen met behulp van de tools. 

Stap 1 Doorloop het tijdspad, zo weet je wie wat wanneer moet doen.

Stap 2 Bestudeer het document taken en verantwoordelijkheden en bespreek dit met de anderen. Alle spelers zijn belangrijk als je de inzet van het hulpmiddel wilt laten slagen. Als iemand het niet eens is met zijn rol en verantwoordelijkheden, maak dit dan bespreekbaar en zoek samen naar oplossingen.

 Stap 3 Bekijk de mijlpalen in het leren.  In dit document worden per levensfase enkele cruciale momenten besproken waarop de inzet van hulpmiddelen overwogen kan worden.

prezi mijlpalen en transitiemomenten

  EVALUATIE EN NAZORG

 

Binnen deze fase evalueer je:

  • technische aspecten van het dyslexiehulpmiddel.
  • het adequaat gebruik en meerwaarde van het hulpmiddel.

Verder breng je volgende aspecten in kaart:

  • nieuwe behoeften
  • de functionaliteit 
  • motivatie voor het gebruik van het dyslexiehulpmiddel.

Lees hier meer over de fase evaluatie en nazorg.

Als je wil weten wie wanneer waar verantwoordelijk voor is bij het evalueren en nazorg, bestudeer dan de documenten:

Aan de slag met evalueren:

Selecteer het document (hierin vind je de handleiding en de meetinstrumenten) voor :

Doorloop vervolgens de volgende stappen:

 Stap 1 Vóór het gebruik van het hulpmiddel, neem je het IPPA basisinterview af.

 Stap 2 Neem na 2-6 maanden gebruik van het hulpmiddel de algemene evaluatie af. Zo krijg je een eerste indruk van wat goed gaat en wat beter kan.

Stap 3  Neem vervolgens de D-quest af. Hiermee krijg je informatie over de ervaren kwaliteit van het proces en het hulpmiddel zelf.

Stap 4 Neem vervolgens het IPPA vervolg interview af. Zo krijg je informatie of het hulpmiddel ondersteunt bij het mogelijk maken van activiteiten.

START HIER! BEWUSTWORDING
GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL
HULPMIDDELEN OVERZICHT
BLOG
NIEUWS
FAQ
KENNISCENTRA
LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl