?loading?...
Gebruik van het hulpmiddel
The way to get started is to quit talking and begin doing!
Laat kinderen de dyslexie hulpmiddelen inzetten
die ze nodig hebben!

 SAMENWERKEN  is nodig  

 • bij levering,
 • bij gebruik, 
 • bij evaluatie en nazorg van het hulpmiddel.

 

  LEVERING EN INSTRUCTIE

In de fase levering en instructie zijn een aantal onderwerpen van groot belang: de vergoeding van het hulpmiddel, de levertijd, de procedure voor levering en instructie, het instructiemateriaal, de dienstverlening van de leverancier en de kennis van de behandelaars. Lees hier meer over de fase van levering en instructie.

Doorloop de volgende stappen om optimale inzet van het hulpmiddel te bevorderen vanaf het moment van levering en instructie:

 1. Zorg voor een goede voorbereiding en gebruik checklist randvoorwaarden levering en instructie.
 2. Ga na wie wat moet weten over het hulpmiddel en geef de bijbehorende instructie.
 3. Spreek af wie wanneer waar verantwoordelijk voor is en gebruik het tijdspad fase levering en instructie en overzicht van taken en verantwoordelijkheden bespreek dit met elkaar.

 

  GEBRUIK

Optimaal gebruik van het dyslexiehulpmiddel is een uitdaging. Er zijn vele spelers die hierin een rol spelen. Lees hier meer over de stap van gebruik. 

Om deze stap goed te laten verlopen doorloop je 3 acties met behulp van de producten.

 1.  Doorloop het tijdspad, zo weet je wie wat wanneer moet doen
 2.  Bestudeer het document taken en verantwoordelijkheden en bespreek dit met de anderen
 3. Bekijk de mijlpalen in het leren.  In dit document worden per levensfase enkele cruciale momenten besproken waarop de inzet van hulpmiddelen overwogen kan worden.

prezi mijlpalen en transitiemomenten

  EVALUATIE EN NAZORG

 

Binnen deze stap beoordeel je:

 • het hulpmiddel zelf
 • het gebruik en meerwaarde van het hulpmiddel.

Verder kijk je naar:

 • nieuwe behoeften
 • wat je met het hulpmiddel kan en wil doen 
 • de motivatie voor het gebruik 

Lees hier meer over de stap evaluatie en nazorg.

Als je wil weten wie wanneer waar verantwoordelijk voor is bij het evalueren en nazorg, bestudeer dan de documenten:

Aan de slag met evalueren:

Selecteer het document (hierin vind je de handleiding en de meetinstrumenten) voor :

Doorloop in dit document de volgende acties::

 Stap 1 Vóór het gebruik van het hulpmiddel, neem je het IPPA basisinterview af.

 Stap 2 Neem na 2-6 maanden gebruik van het hulpmiddel de algemene evaluatie af. Zo krijg je een eerste indruk van wat goed gaat en wat beter kan.

Stap 3  Neem vervolgens de D-quest af. Hiermee krijg je informatie over de ervaren kwaliteit van het proces en het hulpmiddel zelf.

Stap 4 Neem vervolgens het IPPA vervolg interview af. Zo krijg je informatie of het hulpmiddel ondersteunt bij het mogelijk maken van activiteiten.

START HIER! BEWUSTWORDING
GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL
HULPMIDDELEN OVERZICHT
BLOG
NIEUWS
FAQ
KENNISCENTRA
LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl