Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk meegevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller

  • Ook woorden die niet met dezelfde letters beginne, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie àconcentratie)
Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken

Dyslexie compenserende hulpmiddelen

Hieronder wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van hulpmiddelen die in Nederland en Vlaanderen beschikbaar zijn. We geven geen waarde-oordeel over de vermelde hulpmiddelen. De leveranciers zijn graag bereid om meer gedetailleerde informatie te geven. Ontbreken er nog hulpmiddelen in het overzicht, laat het ons weten.

Een dyslexiehulpmiddel kan op verschillende manier ondersteunen bij het lezen en schrijven. Er zijn 3 manieren waarop een compenserend dyslexiehulpmiddel ingezet kan worden; compenseren, dispenseren en remediërenLees hier meer.

Tips
1.   Een dyslexiebehandelaar kan advies geven bij de keuze van een dyslexiehulpmiddel.
2.   Sommige scholen stellen dyslexiesoftware aan hun leerlingen ter beschikking. Vraag dit na voordat u zelf aanschaft. 
3.   Bedrijven en werknemers kunnen in sommige situaties een vergoeding voor dyslexiehulpmiddelen krijgen.
4.   Voor de Nederlandse situatie geldt: De aanschaf van digitale schoolboeken is een verantwoording van school.
      Schoolboeken kunnen digitaal besteld worden via Dedicon mits de leerling een dyslexieverklaring heeft. 

Als de zoekresultaten nul treffers oplevert betekent dit dat er gekozen is voor een combinatie van kenmerken die niet mogelijk is in één hulpmiddel. Indien u hulp nodig heeft bij het selecteren van een hulpmiddel kunt u contact opnemen met een professional die zich gespecialiseerd heeft in dyslexiehulpmiddelen. 

Alle resultaten (62 hulpmiddelen)
START HIER! BEWUSTWORDING
GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL
HULPMIDDELEN OVERZICHT
BLOG
NIEUWS
FAQ
KENNISCENTRA
LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl