Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk meegevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller

  • Ook woorden die niet met dezelfde letters beginne, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie àconcentratie)
Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
Wrise
app

Wrise is een tekstverwerker in vorm van een app dat lezen en schrijven voor iedereen toegankelijk maakt. Ontworpen om begrijpend lezen en tekstcompositie te ondersteunen kan het ook nuttig zijn om mensen met dyslexie te ondersteunen.

Lezen
De app Wrise biedt ondersteuning bij het lezen en schrijven.  Het is mogelijk om pdf, Word (doc/docx), “plein text” en RTF-documenten importeren. Wrise leest ook odt, txt, utxt en html documenten voor. Het is mogelijk om tijdens het lezen het lettertype en de kleur in te stellen. Er kan gebruik gemaakt worden van het servicemenu om tekst te selecteren en hardop te laten lezen vanuit elke applicatie. Daarnaast is het mogelijk om het voorlezen te pauzeren, terug te spelen, vooruit te spelen en te springen naar de volgende of vorige paragraaf. Wrise biedt de mogelijkheid de eigen leeservaring te personaliseren. Het is mogelijk de uitspraak van de woorden aan te passen, een stem te kiezen en de spreeksnelheid aan te passen.  Daarnaast kan het lezen ondersteund worden met accentuering van woord of zin. Met Wrise kan de gebruiker ook onderweg luisteren. Hiervoor kan tekst omgezet worden in een iTunes audiotrack of tekst kan direct geëxporteerd worden in mp4 bestanden. Zo is het mogelijk om op de telefoon, tablet of mp3-speler audio-bestanden te luisteren.

Scannen
Wrise heeft geen scanfunctie.

Schrijven
Wrise ondersteunt ook bij het schrijven en maken van teksten. Wrise biedt elementaire tekstverwerkingsfuncties zoals het veranderen van lettertype, verschillende zoomniveaus, lettertype en achtergrondkleur, spelling en grammatica correctie. Het is mogelijk tijdens het typen te luisteren naar wat men typt. Wrise is bovendien voorzien van een multi-woordvoorspeller (PolyPredix ™). Wrise biedt meertalige ondersteuning. Wrise is volledig ontwikkeld voor het Engels en het Frans. Toch kan Wrise worden gebruikt met tekst naar spraak stemmen in vele talen. Schrijven is mogelijk met een van de vijftien inbegrepen voorspellende woordenboeken en meertalige teksten kunnen met de automatische taaldetectie gelezen worden. De app maakt gebruik van de Mac stemmen, met inbegrip van de natuurlijk klinkende infovox/iVox stemmen. Daarnaast kan de gebruiker Wrise zelf aanpassen. De gebruiker kan met behulp van eigen labels de leessnelheid, stem, taal en volume definiëren. Deze labels kunnen voorzien worden van eigen symbolen en tekens. Eigen gebruiker gedefinieerde etiketten kunnen bepaald worden om eigen symbolen/tekens te creëren. De Wrise documenten kunnen beschermd worden. Met een wachtwoord kunnen ook de eigen voorkeuren en de toegang tot de opmaak van de teksten beveiligd worden. De “alleen-lezen” modus kan gebruikt worden om te voorkomen dat er per ongeluk bewerkt wordt.

Studeren
Wrise heeft geen samenvat of mindmapfunctie.

Indicaties/ contra-indicaties
Wrise is ontwikkeld om het begrijpend lezen te ondersteunen maar kan nuttig zijn om personen met dyslexie te ondersteunen.

Tips

Meer informatie de website www.assistiveware.com

Verkrijg­baar­heid: App-store / iTunes

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Ja
Werkt ge�ntegreerd in Word: Nee
Werkboeken invullen mogelijk: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Instel­mogelijk­heden: Werkbalken instelbaar naar voorkeur eindgebruiker, Mogelijkheid om functies te blokkeren
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: App

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Nee

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
Gebruikt spelling­controle van Word: Nee
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Nee
Meelees­cursor: Ja, instelbaar per woord en zin

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Nee
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, nieuwe woorden toevoegen

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

START HIER!
AAN DE SLAG
HULPMIDDELEN
FORUM
BLOG
FAQ
KENNISCENTRA
PROFESSIONALS & LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl