Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
3
1. Dyslexiesoftware
ClaroRead

ClaroRead kan gebruikt worden voor het lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten.

Lezen 
ClaroRead leest alle tekst voor op de computer. Zo is het mogelijk om documenten in Word en PDF te laten voorlezen, maar ook internetsites, mails en tekst op het klembord.  Met de Pro en Plus versie kan gescand worden zodat ook het laten voorlezen van papieren documenten en boeken mogelijk is. Met de toevoeging van ClaroRead Boeklezer is het mogelijk om direct digitale boeken voor te lezen. Deze digitale boeken worden geleverd door Dedicon. Makkelijk aan deze manier van werken is dat het boek direct te gebruiken is, dit in tegenstelling tot sommige andere programma's. 

Scannen
Met ClaroRead is het mogelijk om met 100% opmaakbehoud te scannen.  De scan wordt vervolgens opgeslagen als een PDF formaat zodat deze voorgelezen, bewerkt, aangevuld of (bij een werkblad) ingevuld kan worden. Invullen kan met de nieuwe versie van Adobe Reader. Bij een voorlezen is een meeleescursor beschikbaar.

Schrijven
ClaroRead heeft diverse tools voor ondersteuning bij het maken van teksten. ClaroRead bevat een spellingscontrole, een woordvoorspeller en een homofonenfunctie. ClaroRead spreekt een tekst na het typen uit zodat fouten direct verbeterd kunnen worden. Ook de zinsconstructie kan op deze manier gecontroleerd worden. De woordvoorspeler is intelligent en past zich aan de gebruiker aan, zo onthoudt hij de combinaties van gebruikte woorden. ClaroRead biedt de gebruiker ook de mogelijkheid om een synoniem van een woord op te zoeken. 

Studeren
ClaroRead heeft een samenvatfunctie. Er kan een samenvatting gemaakt worden van een website of van verschillende websites. Het programma plaatst automatisch de bronvermelding en ook plaatjes kunnen direct in den samenvatting geplaatst worden. Daarnaast biedt ClaroRead ondersteuning bij het bestuderen van teksten. Het is mogelijk om de betekenis van een woord op te zoeken, een samenvatting of een mindmap te maken. Bij een leertekst heeft de gebruiker de mogelijkheid om teksten toe te voegen door een notities te plaatsen. Ook kunnen bladwijzers geplaatst worden zodat men direct in bepaalde passages kan springen. Gemaakte samenvattingen kunnen zowel als audio of als videobestand opgeslagen worden. De gebruiker kan gesproken notities bij samenvattingen plaatsen en samenvattingen direct verplaatsen naar een mindmap. De mindmapfunctie (Claro-Ideas) zit standaard in de Pro versie en is los verkrijgbaar voor 19 € voor de Plus en Standaard versie.  Claro-Ideas helpt de gebruiker om ideeën, foto’s, links, onderzoeken, audio en videobestanden met flexibiliteit vast te leggen en te structureren. Door het maken van mappen kan de gebruiker zijn gedachten ordenen.

Indicaties
ClaroRead kan al worden ingezet vanaf de start van het lees- en schrijfonderwijs. Vaak worden de eerste schooljaren besteed aan het daadwerkelijk leren lezen en schrijven. Als dat niet goed verloopt, komt een programma als ClaroRead in beeld, op veel basisscholen rond groep 5.

Tips

  • ClaroRead integreert met alle softwareapplicaties op de computer.  Het beste werkt ClaroRead met Microsoft Word, Internet Explorer en Adobe PDF
  • voor het maken van examens kan gratis gebruik gemaakt worden van Claro SE. Dit voldoet aan de eisen van CvTE.
  • iedere gebruiker van ClaroRead kan gratis gebruik maken van ClaroRead Cloud. Hiermee kun je een het programma in een eenvoudige uitvoering op alle devices gebruiken. 
  • het is mogelijk om een demoversie van ClaroRead aan te vragen via https://www.claroread.nu/demo-claroread/ . Deze versie kunt u veertien dagen lang proberen.

Verkrijg­baar­heid: Woordhelder B.V.

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Nee
Werkt geïntegreerd in Word: Ja
Werkboeken invullen mogelijk: Ja
Papieren document voorlezen: Ja
Instel­mogelijk­heden: Werkbalken instelbaar naar voorkeur eindgebruiker
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: Software voor PC
Software verkrijgbaarheid: Netwerkversie beschikbaar, Verkrijgbaar op USB, Verkrijgbaar via download, Schoollicentie beschikbaar
Trainings­mogelijk­heden: Centrale bijeenkomst, Regionale bijeenkomst, E-learning

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem, Meerdere stemmen per taal
Tekst zichtbaar op het scherm: Ja
Vorm: Ja, traploos instelbaar
Navigeren in de tekst: Ja
Meelees­cursor: Enkele meeleescursor
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
Gebruikt spelling­controle van Word: Ja
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Ja
Meelees­cursor: Ja, instelbaar per woord en zin

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Nee
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, trainen op basis van eerdere teksten

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Ja
Met voorbeeldzin: Ja
Met illustratie: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Vertaal­woorden­boek, Verklarend woorden­boek, Synoniemen woorden­boek, Beeld­woorden­boek
Vertaal­woorden­boek - Talen: Engels
Verklarend woorden­boek - Taal­gebruik: Complex (gericht op volwassen gebruikers)
Verklarend woorden­boek - Omschrijving/Naam: Gebruik van Wikipedia

Vertaal­functie

Vertalen: Ja
Talen: Engels, Frans, Duits
Gebruikt Google translate: Ja

Noteer­functie

Notities maken: Ja
Audio-opnames gekoppeld aan schriftelijke notities: Nee
Audio-opnames die bewerkt en gecodeerd kunnen worden: Nee
Notities aan te vullen met dia's, foto's, webpagina's: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Ja
Aanwezig­heid markeer­stiften: Nee
Gemarkeerde tekst samenvatten: Ja
Converteren naar mindmap: Ja
Toelichtingen toevoegen aan de tekst: Ja, geschreven toelichting

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Ja
Visualisaties (icoon, illustratie): Ja
Exporteren naar andere programma's: Ja
Volledige schrijfondersteuning: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl