Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
2
1. Dyslexiesoftware
Read & write

Read & Write is een onlinetool ter compensatie van ernstige lees- en spellingproblemen (dyslexie). Het werkt opChromebooks en in de Google Chrome browser enis daardoor geschikt voor vrijwel elk besturingssysteem en platform.  

Scannen
Directe OCR is beschikbaar. 10 documenten per maand kunnen gratis omgezet worden, meer document is mgelijk via een aanvullend abonnement Snapverter.

Lezen
Read&Write leest gescande schoolboeken en andere teksten (bijvoorbeeldproefwerken, Word-documenten, zelf geschreven teksten en internetteksten) voor met synthetische stemmen. Het programma beschikt over stemmen in verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Noors, Indonesisch, Pools, Arabisch, Mandarijn, Russisch). Standaard beschikt de gebruiker over één stem in de Nederlandse taal, in de meeste andere talen zijn twee of meer stemmen beschikbaar. De gebruiker kan het voorleestempo traploos aanpassen.
Read&Write markeert voorgelezen tekst met een dubbele meeleescursor. De gebruiker weet hierdoor steeds waar hij zich bevindt in de tekst. De gebruiker kan ook de tekst isoleren door een schermmasker te gebruiken.  De plek op de pagina  waar de gebruiker de cursor heeft staan, wordt dan verlicht in de vorm van een leesliniaal. De gebruiker kan zelf bepalen hoe het programma voorleest: geselecteerde tekst of doorlopend vanaf de cursor. Read&Write vergroot gescande tekst zodanig dat de volledige zinslengte zichtbaar is: de hele paginabreedte is steeds zichtbaar. Loopt de tekst van het scherm af, dan scrolt Read&Write automatisch naar beneden. Read&Write springt automatisch naar de volgende pagina. Een handige functie is de mogelijkheid een schermafdruk te maken. Zodra dat is gebeurd, vindt tekstherkenning plaats en kan de tekst worden voorgelezen. Dit is vooral handig voor websites waarbij teksten niet geselecteerd kunnen worden, of wanneer er in afbeeldingen ook tekst is opgenomen. Read&Write kan geschreven teksten omzetten in een MP3-bestand, zodat teksten beluisterd kunnen worden zonder dat Read&Write opent. Het zoeken naar de juiste pagina is mogelijk door het paginanummer in te typen en op enter te drukken; ook kan er gebruik gemaakt worden van de miniatuurpagina’s.

Schrijven
Read&Write ondersteunt het schrijven van teksten. Het programma maakt gebruik van Google Docs (tekstverwerker), dat over vrij uitvoerige opmaakmogelijkheden beschikt. Daarnaast kan de schrijftool van Read&Write ook toegepast worden in onder andere de browser en Google Presentaties. De gebruiker is in staat om gescande of digitale werkboeken (van bijvoorbeeld Dedicon*) in te vullen. De schrijfondersteuning van Read&Write bestaat uit vier tools:

 1. voorlezen na het typen (vooral van belang voor fouten tegen klankzuivere woorden, fouten tegen de korte klinkerregel)
 2. spellingcontrole (van het programma waarin je typt)
 3. woordvoorspelling op basis van ingetypte letters en op basis van klanken (zgn slimme woordvoorspelling)
 4. dicteerfunctie (inspreken en het programma typt de gesproken tekst uit).

Het invullen van werkboeken kan door een tekstnotitie op een willekeurige plek te zetten. De gebruiker kan de lettergrootte naar wens aanpassen. Nadat het antwoord is getypt kan men het antwoord handmatig laten voorlezen. Bij het invullen is spellingcontrole, voorlezen na het typen en woordvoorspelling beschikbaar. Naast het schrijven van teksten beschikt de gebruiker over grafische mogelijkheden die handig zijn bij meerkeuzevragen: markeren met achtergrondkleur. Ook tijdens het invullen van opdrachten kan de dicteerfunctie worden gebruikt: hierdoor is het mogelijk om gesproken tekst om te zetten in geschreven tekst. Read&Write is het eerste programma dat dit standaard heeft ingebouwd.

Studeren
Read&Write heeft diverse tools ingebouwd die ondersteunen bij het leren van een vreemde taal, bij de woordenschat van zaakvakken, het schrijven van samenhangende teksten en het begrijpen van teksten. Read&Write beschikt over een Van Dale Verklarend woordenboek. Het programma kan teksten vertalen. Hiervoor wordt Google Translate gebruikt. Voor het vertaling van een enkel woord is het goed te gebruiken, de vertaling van zinnen is minder goed. Read&Write beschikt over de mogelijkheid om teksten samen te vatten. Dit is mogelijk door de gemarkeerde woorden/zinnen uit de tekst te lichten en in een nieuw bewerkelijk document te plaatsen. Er is een mogelijkheid om woordenschat op te bouwen met behulp van woordenlijsten. Woorden die worden gemarkeerd kunnen met een klik op de knop in een lijst worden geplaatst waarbij de betekenis en indien beschikbaar een afbeelding van het woord kan worden geplaatst.

Indicaties

 • Read&Write kan al worden ingezet vanaf de start van het lees- en schrijfonderwijs. Vaak worden de eerste schooljaren besteed aan het daadwerkelijk leren lezen en schrijven. Als dat niet goed verloopt, komt een programma als Read&Write in beeld, op veel scholen rond groep 5.
 • Omdat het een extensie op de Chrome browser is, is het programma geschikt voor alle besturingssystemen waarop de Chrome browser kan draaien (bijvoorbeeld Windows, OSx, ChromeOS).  
 • Het programma is in staat om gesproken tekst om te zetten in geschreven tekst. Dit is vooral heel handig voor mensen met ernstige spellingproblemen of mensen die zeer langzaam typen.
 • De knoppenbalk is volledig aanpasbaar. Daarnaast zijn de functies goed terug te vinden in enkele heldere submenu’s.
 • Gezien de diversiteit aan studietools is Read&Write, naast voor het basis- en voortgezet onderwijs, juist ook geschikt voor toepassing in het mbo, hbo en universitair onderwijs. Hier wordt vaak gebruik gemaakt van digitale materialen, meer dan in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs.

 Om rekening mee te houden

 • Het is het goed te weten dat het programma afhankelijk is van een werkende internetverbinding. Read&Write functioneert niet wanneer er geen internet verbinding is.
 • Het is niet mogelijk om minder gewenste mogelijkheden van het internet te blokkeren, bijvorobeeld. tijdens proefwerken en examens.
 • Het programma beschikt niet over een logboek waarin de handelingen van de leerling op internet achteraf zijn te volgen, bijvoorbeeld voor het opsporen van fraude.
 • Read&Write is niet in staat te schakelen tussen twee talen. Dit is vooral van belang bij methodes voor de vreemde talen, waarin bv. Nederlands en Engels naast elkaar worden gebruikt.

Tips

 • Het programma is verkrijgbaar als demo. Het kan dan een maand worden uitgeprobeerd. Na deze periode beslist de gebruiker of hij tot aanschaf van het programma wil overgaan.
 • Read&Write is uitsluitend verkrijgbaar in abonnementsvorm. De gebruiker betaalt een vast bedrag dat per jaar is op te zeggen. Een voordeel is dat de gebruiker steeds verzekerd is van de laatste versie en updates. Het is webbased en updates worden doorgevoerd door de maker zelf. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker nooit updates hoeft door te voeren. Voor scholen bestaan er abonnementen, waarbij de prijs afhangt van het aantal leerlingen van een school.

Verkrijg­baar­heid: Lexima

Kenmerken

Tekst­verwerker: Nee
Papieren document voorlezen: Ja
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: Webbased
Trainings­mogelijk­heden: Centrale bijeenkomst, Regionale bijeenkomst

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem, Meerdere stemmen per taal
Tekst zichtbaar op het scherm: Ja
Vorm: Ja, traploos instelbaar
Navigeren in de tekst: Ja
Meelees­cursor: Dubbele meeleescursor
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Noors, Indonesisch, Pools, Arabisch, Mandarijn, Russisch

Spelling­controle

Spelling­controle: Nee

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Ja
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Nee

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Ja

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Vertaal­woorden­boek, Verklarend woorden­boek, Beeld­woorden­boek
Vertaal­woorden­boek - Talen: Engels, Frans, Duits, alle talen
Verklarend woorden­boek - Taal­gebruik: Complex (gericht op volwassen gebruikers)
Verklarend woorden­boek - Omschrijving/Naam: Van Dale verklarend woordenboek
Beeld­woorden­boek - Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans

Vertaal­functie

Vertalen: Ja
Talen: Engels, Frans, Duits, Alle talen die in Google Translate beschikbaar zijn
Gebruikt Google translate: Ja

Noteer­functie

Notities maken: Ja
Audio-opnames gekoppeld aan schriftelijke notities: Nee
Audio-opnames die bewerkt en gecodeerd kunnen worden: Nee
Notities aan te vullen met dia's, foto's, webpagina's: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Ja
Aanwezig­heid markeer­stiften: Ja
Gemarkeerde tekst samenvatten: Ja
Converteren naar mindmap: Nee
Toelichtingen toevoegen aan de tekst: Ja, geschreven toelichting

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Ja

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl