Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
2
3. Software Schrijfhulp
WoDy

WoDy is compenserende software die helpt teksten zonder spelfouten te schrijven. 

Lezen 
WoDy leest digitale teksten (bijvoorbeeld proefwerken, Word-documenten, zelf geschreven teksten en internetteksten) voor met computer stemmen. Afhankelijk van de versie leest het de teksten voor alleen in het Nederlands (Extra), of in vier vreemde talen (Combi: NL/EN/FR/DU). De gebruiker kan kiezen uit drie stemmen in Nederlands, Engels en Frans en twee stemmen in Duits. Het voorleestempo kan in 20 trappen aangepast worden. WoDy markeert de voorgelezen tekst met een dubbele meeleescursor, d.w.z. dat het woord én de zin markeert, die worden voorgelezen. De gebruiker weet hierdoor steeds waar hij zich bevindt in de tekst. De gebruiker kan vanaf elke willekeurige plek op de pagina starten met lezen.

Bij het werken met een tekstPDF, kan de gebruiker de leeseenheid instellen: het programma leest losse woorden, regels, zinnen of de hele tekst doorlopend. WoDy vergroot de tekst automatisch zodat de volledige zinslengte zichtbaar is. Loopt de tekst van het scherm af, dan scrolt WoDy automatisch naar beneden. WoDy springt automatisch naar de volgende pagina. Het zoeken naar de juiste voor te lezen pagina in een tekstPDF is gemakkelijk door het direct ingeven van het paginanummer, maar ook door een overzicht in de vorm van miniatuurpagina’s.

Schrijven
WoDy ondersteunt het schrijven van teksten in alle computerprogramma’s waarin tekst kan worden getypt (bijvoorbeeld: Word, PowerPoint, Excel, internet browsers, e-mailprogramma’s etc.). De schrijfondersteuning van WoDy bestaat uit 6 tools: 

 1. voorlezen tijdens en na het typen (vooral van belang voor fouten tegen klankzuivere woorden, fouten tegen de korte klinkerregel)
 2. spellingcontrole (WoDy beschikt over  een aanvullende spellingcontrole die veel voorkomende fouten van dyslectici corrigeert, waar de gewone spellingcontrole de juiste suggestie niet kan geven)
 3. voorspelfunctie (op basis van ingetypte letters en correctie voor fonetische fouten)
 • WoDy heeft een instelbare correctielijst verdeeld in 3 spellingniveaus:
  • Hoorniveau (fonemisch, bijvoorbeeld: hard-hart, ijs-eis)
  • Regelniveau (morfologisch, bijvoorbeeld: d, t, dt)
  • Weetniveau (etymologisch: naar de herkomst van het woord)
 1. homofonenfunctie (in de vorm van een omschrijving van de betekenis, een illustratie en een voorbeeldzin). 
 2. werkwoordondersteuning in de vorm van het opzoeken van werkwoordvervoegingen
 3. voorspellingen voor samengestelde woorden bijv. piano les naar pianoles

Het invullen van tekstPDF’s kan door de cursor op een willekeurige plek te zetten. De gebruiker kan lettergrootte en kleur naar wens aanpassen. Het is niet mogelijk om het programma invulplekken te laten maken, waardoor het maken van tekstvelden handmatig moet gebeuren. Na afloop van het invullen kan de gebruiker de vragen/opdrachten en antwoorden doorlopend laten voorlezen. De gebruiker beschikt niet over grafische mogelijkheden die handig zijn bij meerkeuzevragen: onderstrepen/doorstrepen van tekst, omcirkelen van antwoorden en markeren met achtergrondkleur.

Studeren
Het programma heeft verschillende tools ingebouwd die ondersteunen bij leren van een vreemde taal en het begrijpen van teksten. WoDy beschikt over een Van Dale verklarend pocketwoordenboek (bij installatie keuze uit Van Dale verklarend pocketwoordenboek, Van Dale verklarend NT2 woordenboek en Van Dale verklarend junior woordenboek),  beeldwoordenboek en Van Dale pocket vertaalwoordenboeken. De gebruiker kan uitsluitend losse woorden laten vertalen. WoDy heeft geen mogelijkheid om samenvattingen of mindmaps te maken. WoDy beschikt evenmin over sjablonen die het gemakkelijker maken bepaalde typen tekst te schrijven, zoals bijvoorbeeld een sjabloon voor boekbesprekingen. 

 Indicaties:

 • WoDy is een taaltool voor iedereen met stel- en spellingproblemen. WoDy is makkelijk in gebruik en persoonlijk instelbaar op leeftijd en op spellingniveau.
 • WoDy bevat een voorleestool voor iedereen die uitsluitend digitale teksten wil laten voorlezen (tekst moet hiervoor geselecteerd kunnen worden).
 • WoDy werkt in alle gangbare programma’s waarin je tekst kunt typen, zoals Word, Wordpad, Notepad, PowerPoint, Internet Explorer, Firefox, Excel, Outlook, en heeft een pdf-module voor tekstPDF’s. 

Tips

 • na het schrijven van een tekst kan de gebruiker de spelling en werkwoorden nakijken op fouten

Verkrijg­baar­heid: Lexima, Sensotec

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Nee
Werkt geïntegreerd in Word: Ja
Werkboeken invullen mogelijk: Ja, met volledige schrijfondersteuning
Papieren document voorlezen: Nee
Instel­mogelijk­heden: Mogelijkheid om functies te blokkeren
Gebruikers­log­boek: Ja
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: Software voor PC
Software verkrijgbaarheid: Netwerkversie beschikbaar, Verkrijgbaar op USB, Verkrijgbaar via download, Schoollicentie beschikbaar, Beschikbaar als abonnement
Trainings­mogelijk­heden: Centrale bijeenkomst

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem, Meerdere stemmen per taal
Tekst zichtbaar op het scherm: Ja
Vorm: Ja, traploos instelbaar
Navigeren in de tekst: Ja
Meelees­cursor: Dubbele meeleescursor
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Nee
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits
Gebruikt spelling­controle van Word: Ja
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Ja
Meelees­cursor: Ja, instelbaar per woord en zin

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Ja
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, nieuwe woorden toevoegen

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Ja
Met voorbeeldzin: Ja
Met illustratie: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Vertaal­woorden­boek, Verklarend woorden­boek, NT2 woorden­boek, Beeld­woorden­boek
Vertaal­woorden­boek - Talen: Engels, Frans, Duits
Vertaal­woorden­boek - Omschrijving/Naam: Van Dale pocket vertaalwoordenboeken.
Verklarend woorden­boek - Taal­gebruik: Complex (gericht op volwassen gebruikers)
Verklarend woorden­boek - Omschrijving/Naam: Van Dale verklarend pocketwoordenboek of Van Dale verklarend junior woordenboek)
NT2 woorden­boek - Omschrijving/Naam: Van Dale verklarend NT2 woordenboek
Beeld­woorden­boek - Omschrijving/Naam: Sclera beeldwoordenboek
Beeld­woorden­boek - Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Ja
Audio-opnames gekoppeld aan schriftelijke notities: Nee
Audio-opnames die bewerkt en gecodeerd kunnen worden: Nee
Notities aan te vullen met dia's, foto's, webpagina's: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Ja

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl