Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
5. App Schrijfhulp
Predictable Nederlands

De communicatie-app Predictable Nederlands is een tekstgebaseerde app ontwikkeld voor iPhone, iPad en iPod Touch. De app is ontwikkeld voor personen met een spraakgebrek maar kan ook gebruikt worden door personen met dyslexie ter ondersteuning van het schrijven.

Lezen
Predictable biedt geen ondersteuning bij het lezen

Schrijven
Predictable Nederland biedt de mogelijkheid een bericht te typen met behulp van intelligente woordvoorspelling. De woordvoorspelling leert het gebruikspatroon van de gebruiker, waardoor de voorspelling nog sneller werkt. In de zinsopslag kunnen zinnen worden opgeslagen, voor snelle toegang, de gebruiker kan dingen in favorieten opnemen, waardoor een meer gepersonaliseerde ervaring mogelijk wordt gemaakt. De app biedt ondersteuning voor de Nederlandse en Engelse taal. De getypte tekst kan voorgelezen worden met een mannen- of vrouwenstem. Er zijn opties voor verhoogde geluidsinstructies en visuele terugkoppeling

Studeren 
Predictable Nederlands biedt geen extra ondersteuning bij het studeren.

Overig
De app is voorzien van een wisselfunctie zodat het mogelijk is deze met een of twee knopjes te gebruiken. Daarnaast zijn Skype, YouTube, iTunes en andere platforms geïntegreerd.

Verkrijg­baar­heid: App-store / iTunes

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Ja
Werkt geïntegreerd in Word: Nee
Werkboeken invullen mogelijk: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: App

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Nee

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Nederlands, Engels
Gebruikt spelling­controle van Word: Nee
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Nee
Meelees­cursor: Ja, niet instelbaar per woord en zin

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Nee
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, trainen op basis van eerdere teksten

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl