Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
4. App Lees/Schrijfhulp Engels
Ginger Page

De Ginger Page app biedt  personen met dyslexie op de volgende manieren ondersteuning lezen, schrijven en studeren in het engels:

Lezen 
Ginger page leest tekst voor met een menselijke stem.

Schrijven
Met de bewerkingstools en de voorleesfunctie kunnen de teksten gecontroleerd op grammatica, spelling en interpunctie. De spellingscontrole geeft suggesties voor verbeteringen. De spellingscontrole verstoort het schrijven niet. Na het schrijven zijn de suggesties te bekijken en wordt gekozen om deze al dan niet te accepteren. De grammaticacontrole corrigeert het geschrevene en deze kan vervolgens gecontroleerd worden met de voorleesfunctie. Met de synoniemenfunctie kan de gebruiker zijn woordenschat vervolgens verbeteren. De app is voorzien van een standaard woordenboek dat gepersonaliseerd kan worden door er vakjargon, namen, locaties en andere woorden aan toe te voegen. Ook geeft de app alternatieve manier om de tekst te herschrijven. De Gingerapp beschikt over een tekstverwerker me eenvoudige opmaakmogelijkheden.

Studeren 
De app vertaalt tekst in 58 talen en geeft op basis van de context synoniemen en definities.

Overig 

  • Zin van de dag; de app geeft tips om het Engels te verbeteren. Deze tips kunnen gedeeld worden met vrienden.
  • De Ginger Cloud kan gebruikt worden voor synchronisatie tussen apparaten en het opslaan van sjablonen om deze later opnieuw te gebruiken.
  • Met Ginger Page kunnen teksten gedeeld worden. Het is mogelijk een tekst te exporteren of te delen via  social media.
  • Belangrijke apps kan de gebruiker onder favorieten zetten en de tekst hierover sneller delen.

Indicatie/ contra-indicaties

  • De Ginger Page app is geschikt voor leerlingen en studenten met dyslexie in het Voortgezet, Middelbaar en Hoger Onderwijs en voor werkenden die (ook) in het Engels schrijven.

 Tips

  • De app is voor tablets en smartphones, er is ook software voor pc beschikbaar: Ginger Premium. Om met Ginger aan de slag te gaan is een computer met internetverbinding nodig. Het programma werkt net Word, Outlook, Internet en PowerPoint.. Deze software is alleen beschikbaar voor windows, Mac-users hebben wel de mogelijkheid met Ginger Browser Extensions aan de slag te gaan.

Verkrijg­baar­heid: App-store / iTunes, Playstore (Android)

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Ja
Werkt geïntegreerd in Word: Nee
Werkboeken invullen mogelijk: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: App

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Menselijke stem
Tekst zichtbaar op het scherm: Ja
Vorm: Nee
Navigeren in de tekst: Nee
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Nee
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, 58 talen

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Engels
Gebruikt spelling­controle van Word: Nee
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Ja
Meelees­cursor: Nee

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Nee
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, trainen op basis van eerdere teksten

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Vertaal­woorden­boek
Vertaal­woorden­boek - Talen: Engels, Frans, Duits, 58 talen

Vertaal­functie

Vertalen: Ja
Talen: Engels, Frans, Duits, 58 talen
Gebruikt Google translate: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl