Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
3. Software Schrijfhulp
Dragon NaturallySpeaking

Dragon NaturallySpeaking is een spraakherkenningssoftware, ook wel genoemd dicteerprogramma.

Lezen
Dragon NaturallySpeaking biedt geen ondersteuning bij het lezen.

Schrijven
Dragon NaturallySpeaking zet gesproken woorden of zinnen om naar tekst. Naast het dicteren van tekst is het mogelijk de computer met stemcommando’s te bedienen. Naast het dicteren kan het programaa ook gebruikt worden om documenten te bewerken, te e-mailen, op internet te surfen en social media te gebruiken. Naast Nederlands kan ook in Engels, Duits en Frans worden gedicteerd, mits de uitspraak correct is.

Indicaties/ contra-indicaties
Dragon NaturallySpeaking is een hulpmiddel voor mensen met dyslexie en biedt ondersteuning bij schrijf- en spellingsproblemen. Omdat het dicteren van een tekst de nodige taalvaardigheden vereist, kan de software pas vanaf ongeveer 12 jaar gebruikt worden. Voor werkenden en studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs kan het programma heel efficiënt zijn. Het programma kan ook uitkomsten bieden bij motorische problemen of bij RSI-klachten.

Aanvullende informatie

  • Dragon kan niet in de klas of kantoortuin worden gebruikt vanwege het omgevingsgeluid
  • om goed te leren werken met Dragon worden er cursussen aangeboden
  • Dragon is verkrijgbaar in de volgende versies:
    • Home: dicteren in 1 taal.
    • Premium: dicteren in 2 talen (Nederlands en Engels) en geluidsopnames uitschrijven.
    • Premium Educational: onderwijslicentie voor leerlingen ouder dan 13 jaar en voor leerkrachten/docenten.
  • Dragon is geschikt voor vrijwel alle Windows-programma’s en compatibel met Kurzweil 3000, iOS en Android.

Verkrijg­baar­heid: Nuance Communication, rdgKompagne, Sensotec, Woordhelder B.V.

Kenmerken

Tekst­verwerker: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Nee

Spelling­controle

Spelling­controle: Nee

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Nee

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Ja

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl