Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
7. App Leeshulp
Claro PDF

ClaroPDF is een app die personen met dyslexie op de volgende manier ondersteuning biedt bij het lezen en studeren: 

Lezen 
ClaroPDF leest pdf-bestanden  voor met synthetische stemmen. Het leest teksten voor in het Engels of met een iOS systeemstem in andere talen. Met ‘Achtergrondspraak’ is het mogelijk een pdf te beluisteren worden terwijl een andere app bekeken wordt. Met ‘Spreek naar tik’ (vanaf de aangetikte zin of de eerste zin van de pagina) is aan te geven welke tekst men voorgelezen wil hebben. De achtergrondkleur van het pdf-bestand kan ten behoeve van de leesbaarheid gewijzigd worden. VoiceOver wordt volledig ondersteund door ClaroPDF. Pdf-bestanden kunnen vanuit alle andere apps in ClaroPDF geopend worden, inclusief Mail en Safari. Alle geopende bestanden worden in de bestandslijst van ClaroPDF gezet zodat de gebruiker ze ook later kan inzien. Beschikbare synthetische stemmen zijn standaard:  Nederlands, Engels, Duits, Frans. Optioneel zijn nagenoeg alle talen beschikbaar. ClaroPDF gebruikt het volledige beeldscherm. De gebruiker ziet het volledige bestand zonder toolbars. Dit is handig voor kleinere schermen.

Scannen
De ingebouwde scanfunctie maakt het mogelijk niet digitaal beschikbare teksten te laten voorlezen. Het zijn foto’s van de gescande pagina’s, waarop tekstherkenning (OCR) is toegepast. Tekstherkenning levert goede prestaties. De gebruiker kan foto’s en andere afbeeldingen met ClaroPDF converteren naar volledig toegankelijke pdf-bestanden die voorgelezen, doorzocht, gekopieerd en gemarkeerd kunnen worden. Naast het converteren van foto’s kan de gebruiker met ClaroPDF tevens elk pdf-bestand converteren naar een volledig toegankelijk pdf-tekstbestand.

Schrijven
ClaroPDF biedt geen ondersteuning bij het schrijven.

Studeren
De app is voorzien van een toolbar om notities en opmerkingen toe te voegen. Deze zijn ook zichtbaar in Adobe Reader en de meeste andere pdf-apps. Opties voor opmerkingen zijn: Markeren, Onderstrepen, Doorstrepen, Aantekeningen, Vrije tekst (direct typen in het pdf-bestand, Dunne lijntjes tekenen (keuze aan kleur, dichtheid en dikte), Vormen (cirkel, vierkant, lijn, keuze aan kleur, dichtheid en dikte), Afbeeldingen (zelf foto’s uit iPad-camera of fotomap toevoegen aan een pdf-bestand).

Indicaties 
ClaroPDF is een pdf-lees- en leerinstrument voor iedereen en voor personen met dyslexie voornamelijk toepasbaar in het MBO, HBO en universitair onderwijs als in de werk- en privésituatie.

Om rekening mee te houden

  • Gezien de basale functies van ClaroPDF is het is minder geschikt voor het basis onderwijs.
  • ClaroPDF is alleen beschikbaar voor iOS (Ipad en iPhone).

Tips

  • Beeldbestanden kunnen niet direct door ClaroPDF-stemmen worden gelezen. Met OCR zijn de bestanden om te zetten naar een pdf en zijn vervolgens voor te lezen. 
  • De pdf-bestanden kunnen niet alleen voorgelezen worden, maar ze worden ook gecomprimeerd, zodat de bestandsgrootte kleiner is.
  • Bestanden kunnen geopend worden via Dropbox en Google Drive of ze importeren via iTunes.
  • Pdf-bestanden kunnen opgeslagen worden als ClaroPDF Documenten, Dropbox of Google Drive, per mail versturen of openen in andere apps die pdf-bestanden ondersteunen
  • De ClaroPDF Bestandslijst is volledig aanpasbaar zodat de gebruiker zijn pdf-bestanden en mappen op zin eigen manier kan ordenen
  • ClaroPDF kan gesynchroniseerd worden met het eigen iCloud-account, en daarmee met meerdere apparaten. (Back-up)

Verkrijg­baar­heid: App-store / iTunes

Kenmerken

Tekst­verwerker: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem, Meerdere stemmen per taal
Tekst zichtbaar op het scherm: Ja
Vorm: Ja, trapsgewijs instelbaar
Navigeren in de tekst: Ja
Meelees­cursor: Enkele meeleescursor
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans

Spelling­controle

Spelling­controle: Nee

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Nee

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Ja
Audio-opnames gekoppeld aan schriftelijke notities: Ja
Audio-opnames die bewerkt en gecodeerd kunnen worden: Nee
Notities aan te vullen met dia's, foto's, webpagina's: Ja

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl