Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
4. App Lees/Schrijfhulp
Wrise

Wrise is een app voor Iphone of Ipad die ondersteunting biedt bij lezen en schrijven.

Lezen
Wrise leest pdf, Word (doc/docx), “plein text” en RTF-documenten voor met computerstemmen.  Wrise leest ook odt, txt, utxt en html documenten voor. Het is mogelijk om tijdens het lezen het lettertype en de kleur in te stellen. Het is mogelijk om het voorlezen te pauzeren, terug te spelen, vooruit te spelen en te springen naar de volgende of vorige paragraaf. De uitspraak van de woorden kan aangepast worden, net als de spreeksnelheid. Er is een keuze uit meerdere stemmen. Wrise heeft een voorleescursor. Met Wrise kan de gebruiker ook onderweg luisteren naar teksten. Hiervoor kan tekst omgezet worden in een iTunes audiotrack of tekst kan direct geëxporteerd worden in mp4 bestanden. 

Scannen
Wrise heeft geen scanfunctie.

Schrijven
Wrise ondersteunt ook bij het schrijven en maken van teksten. Wrise biedt elementaire tekstverwerkingsfuncties zoals het veranderen van lettertype, verschillende zoomniveaus, lettertype en achtergrondkleur, spelling en grammatica correctie. De schrijfondersteuning van Wrise bestaat uit twee tools:

  1. Voorlezen tijden en na het typen ( vooral van belang voor fouten tegen klankzuiver woorden en fouten tegen de korte klinkerregel)
  2. Woordvoorspelling op basis van ingetypte letters en voorspellen van de volgende woorden in de zin.  

Studeren
Wrise beschikt niet over woordenboekfunctie, samenvatfunctie of mindmapfunctie.

Tips

Meer informatie de website www.assistiveware.com

Verkrijg­baar­heid: App-store / iTunes

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Ja
Werkt geïntegreerd in Word: Nee
Werkboeken invullen mogelijk: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Instel­mogelijk­heden: Werkbalken instelbaar naar voorkeur eindgebruiker, Mogelijkheid om functies te blokkeren
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: App

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Nee

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
Gebruikt spelling­controle van Word: Nee
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Nee
Meelees­cursor: Ja, instelbaar per woord en zin

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Nee
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, nieuwe woorden toevoegen

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl