Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
Scanner met leeshulp
Reporter Smart

De Reporter Smart is een meertalig voorleestoestel en valt onder de categorie Daisy Speler. 

Lezen
De Reporter Smart heeft zowel een eenvoudig modus als een uitgebreid modus. Binnen het eenvoudig modus biedt de Reporter Smart de mogelijkheid om te scannen, tekst te laten herkennen en voorlezen. Daarnaast kan het apparaat pauzeren en doorgaan met lezen en vooruit en achteruit per woord en per zin. De Reporter Smart spelt zowel woorden als getallen. Kolommen worden automatisch herkend en in de correcte volgorde gelezen. Deze functie kan door de gebruiker aan- of uitgezet worden om tabellen, lijsten of uittreksel te lezen. De leessnelheid en het leesvolume kunnen aangepast worden en er is ook een aansluiting voor een hoofdtelefoon beschikbaar. Bovendien biedt het apparaat een helpfunctie. De Reporter Smart herkent tekst en leest voor in 20 talen en heeft een automatische taalherkenning van 12 talen. Elke taal heeft zijn eigen voorleesstem(men) met passend accent. Er wordt gebruik gemaakt van synthetische spraak van Nuance Vocalizer.
De uitgebreide modus biedt alle functies van de eenvoudige modus en vult deze aan met extra functies. In de uitgebreid modus kan de gebruiker de lees- en scanningsinstellingen zelf uitkiezen en deze daarnaast ook wijzigen en opslaan. Er kunnen teksten van meerdere bladzijden gescand en voorgelezen worden. De gebruiker kan het apparaat teksten laten opzoeken en voorlezen in verschillende formaten (doc, docx, txt, rtf) van op ingebouwde cd-lezer of op externe apparaten, verbonden aan de Reporter Smart via USB of van geheugenkaarten. De Reporter Smart heeft een eigen geheugen waarop gescande teksten als txt-bestanden kunnen opgeslagen worden maar het apparaat biedt ook de mogelijkheid de bestanden op een externe schrijf op te slagen bijvoorbeeld een USB-stick of geheugenkaart (SD, MMC, SDHC). De bestanden kunnen benoemd worden via spraakopname of door het invoeren van de bestandsnaam met de reporterknoppen. Daarnaast kan de gebruiker een mappenstructuur aanmaken. De Reporter Smart leest ook Daisy-boeken van op de ingebouwde cd-speler, van externe apparaten verbonden met de Reporter Smart of van geheugenkaarten. De gebruiker kan de Daisy-boeken laten afspelen met gebruik van de meest voorkomende Daisy-navigeerfuncties, inclusief bladwijzerfunctie. Daarnaast speelt de Reporter Smart ook muziekbestanden in mp3-formaat, audiobestanden in wav- en wma-formaat en audio-cd’s af.

Scannen
De Reporter Smart heeft een scanfunctie.

Schrijven
De Reporter Smart biedt geen schrijfondersteuning

Studeren
De Reporter Smart heeft geen studeerfuncties. 

Indicaties/ contra-indicaties
De Reporter Smart is ontworpen voor iedereen die moeite heeft met lezen: blinde en slechtziende personen, maar ook personen die problemen hebben met gedrukte tekst om andere redenen zoals lees-, leer- of taalmoeilijkheden.

Verkrijg­baar­heid: Sensotec

Kenmerken

Tekst­verwerker: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem, Menselijke stem
Tekst zichtbaar op het scherm: Nee
Vorm: Ja, traploos instelbaar
Navigeren in de tekst: Ja
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Nee
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Noors

Spelling­controle

Spelling­controle: Nee

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Nee

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl