Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
x
Dicteerfunctie in Macbook

Apple-producten zoals een MacBook hebben een standaard geïntegreerde dicteerfunctie. Deze is een spraakherkenningssoftware die spraak omzet naar tekst.

Lezen
De dicteerfunctie biedt geen ondersteuning bij het lezen.

Schrijven
De dicteerfunctie van een Apple-product zet gesproken woord om naar tekst. De functie zit standaard in een Macbook en moet binnen het Apple-menu ingeschakeld worden. Er bestaat ook een optie om de dicteerfunctie offline te gebruiken onder de optie ‘Verbeterd dicteren’. De taal en eventueel het dialect kunnen geselecteerd worden. Daarnaast kan ook de toetscombinatie om de dicteerfunctie te starten, geselecteerd worden. Om het dicteren toe te passen moet de invoegpositie in een document daar gezet worden waar de gedicteerde tekst ingevoegd moet worden. Vervolgens wordt de dicteerfunctie gestart door de geselecteerde toetscombinatie. Wanneer de Mac luistert, wordt er links of rechts naast de pagina, ter hoogte van het invoegpunt, een microfoonsymbool weergegeven en gaat de volumemeter in de microfoon op en neer tijdens het spreken. De dicteerfunctie leert de kenmerken van de stem en past zich aan aan het accent aan. Hoe meer de functie gebruikt wordt, hoe beter het functioneert.  

Indicaties
De dicteerfunctie in een Macbook is een hulpmiddel voor mensen met dyslexie en biedt ondersteuning bij schrijf- en spellingsproblemen. Het programma kan ook uitkomsten bieden bij motorische problemen of bij RSI-klachten. De gebruiker kan met zijn eigen stem documenten, e-mails en andere teksten maken.

Aanvullende informatie

  • Er is een lijst met woorden die de gebruiker moet uitspreken om leestekens en andere tekens in te voeren. Deze verschillen afhankelijk van de taal en het dialect.
  • Voor meer informatie: https://support.apple.com/nl-nl/HT202584

Richt­prijs: € Gratis beschikbaar in het Macbook

Kenmerken

Tekst­verwerker: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Nee

Spelling­controle

Spelling­controle: Nee

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Nee

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Ja

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl