Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
5. App Notities maken
Audio Notetaker

Met Audio Notetaker software worden geluidsnotities visueel overzichtelijk weergegeven, waarbij audio, tekst en beelden worden gebruikt om uitgebreide aantekeningen te maken.

Lezen
Audio Notetaker geeft geen ondersteuning bij het lezen. 

Schrijven
Audio Notetaker vervangt het schrijven, maar geeft geen ondersteuning bij het spellen. 

Studeren
Audio Notetaker maakt een geluidsopname of er kan een audiobestand geïmporteerd worden. Audio Notetaker begint met de analyse van de geluidsopname. De software deelt het geluidsbestand op in stukken en laat die op het scherm verschijnen als balkjes. Door de balkjes te voorzien van kleur krijgt het bestand structuur en kan de gebruiker belangrijke secties markeren en minder belangrijke stukken verwijderen. Extra informatie kan worden toegevoegd, zoals kernwoorden, teksten, PowerPoint dia’s of pdf-pagina’s. Ook kunnen er links naar websites of andere bestanden op de computer worden aangemaakt.

Indicaties
Audio Notetaker is een hulpmiddel dat het maken van notities vergemakkelijkt en gelijkertijd te luisteren of om eerder gemaakte aantekeningen opnieuw te bekijken. In werksituaties kan de software gebruikt worden om vergaderingen of interviews op te nemen. In het HBO en Wetenschappelijk onderwijs kan het ondersteunen bij het volgen van colleges.

Aanvullende informatie:

  • Audio Notetake is verkrijgbaar als software en als app. De app is gratis en alleen in het Engels beschikbaar, de software is ook in het Nederlands beschikbaar. 

Verkrijg­baar­heid: App-store / iTunes, Lexima, Playstore (Android), Sensotec

Kenmerken

Tekst­verwerker: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Nee

Spelling­controle

Spelling­controle: Nee

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Nee

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Ja
Audio-opnames gekoppeld aan schriftelijke notities: Ja
Audio-opnames die bewerkt en gecodeerd kunnen worden: Ja
Notities aan te vullen met dia's, foto's, webpagina's: Ja

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl