Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
4. App Lees/Schrijfhulp
Appwriter NL

Appwriter NLis een app speciaal voor de Ipad die ondersteuning biedt bij lezen en schrijven:

Lezen
AppWriter leest PDF bestanden en gefotografeerde bestanden voor met computerstemmen. Het leest teksten voor in diverse talen. Vier talen zijn gratis te downloaden. Keuze uit: Nederlands, Amerikaans Engels, Australisch Engels, Brits Engels, Frans, Duits, Spaans, Deens, en Zweeds). AppWriter markeert de voorgelezen tekst met een enkele meeleescursor; het woord dat voorgelezen wordt, wordt gemarkeerd. De gebruiker weet hierdoor steeds waar hij zich bevindt in de tekst. De gebruiker kan in een PDF niet vanaf elke willekeurige plek op de pagina starten met lezen,  in een gefotografeerd document kan dat wel.

Scannen
De ingebouwde scanfunctie maakt het mogelijk niet digitaal beschikbare teksten te laten voorlezen. Brieven, handleidingen, bijsluiters, brochures, krantenartikelen, enzovoorts kunnen worden voorgelezen met behoud van layout. De tekst kan ook worden bewerkt. De tekstherkenning levert goede prestaties.

Schrijven
AppWriter ondersteunt het schrijven van teksten. Het programma beschikt over een eigen, eenvoudige tekstverwerker, die beperkingen heeft t.a.v. het invoegen van bv. illustraties en tabellen. De tekstverwerker kan ingesteld worden op het lettertype Dyslexie. De schrijfondersteuning van AppWriter bestaat uit twee tools:

  1. Voorlezen tijdens en na het typen (vooral van belang voor fouten tegen klankzuivere woorden, fouten tegen de korte klinkerregel),
  2. Woordvoorspelling (op basis van ingetypte letters én fonetische ingetypte letters)

Studeren 
AppWriter beschikt niet over woordenboekfunctie, samenvatfunctie en mindmapfunctie.

Indicaties

  • AppWriter is geschikt voor toepassing in het basis, en voortgezet onderwijs, maar ook in het mbo, hbo en universitair onderwijs.

Om rekening mee te houden
De AppWriter is alleen beschikbaar voor iOS (iPad en iPhone).

Tips

  • Scholen kunnen een speciale licentiesleutel verkrijgen via Lexima
  • Particulieren kunnen de app activeren middels een in-app aankoop in de App Store

Verkrijg­baar­heid: App-store / iTunes, Lexima

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Ja
Werkt geïntegreerd in Word: Nee
Werkboeken invullen mogelijk: Nee
Papieren document voorlezen: Ja
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: App

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem
Tekst zichtbaar op het scherm: Ja
Vorm: Ja, traploos instelbaar
Navigeren in de tekst: Ja
Meelees­cursor: Enkele meeleescursor
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Nee
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Deens, Zweeds

Spelling­controle

Spelling­controle: Nee

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Ja
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, nieuwe woorden toevoegen

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl