Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
1. Dyslexiesoftware
L2S

IntoWords / L2S is een  uitgebreid computerprogramma voor Windows dat op de volgende manieren ondersteuning biedt voor het lezen, schrijven en studeren. 

Lezen 
L2S kan digitale teksten voorlezen. Zet de cursor in een tekst (Word, e-mail, PDF, …) en druk op de voorleesknop en de tekst wordt voorgelezen.  Bij het voorlezen markeert de meeleescursor het woord dat wordt uitgesproken. Daardoor is het mogelijk om actief mee te lezen. Als de samenwerking tussen de tekst op het scherm en L2S niet volledig is, dan kan vaak via de klembordfunctie worden voorgelezen. Ook het lezen vanuit Google Chrome of Firefox gaat via het klembord. Bij Internet Explorer is er wél een volledige integratie met daarbij dus ook een meeleescursor. Ook bij sommige andere toepassingen (bijvoorbeeld Open Office) en het laten voorlezen van E-pub bestanden van boeken (bijvoorbeeld in Calibre) gebruikt u de klembordfunctie. Het is mogelijk om een foto-PDF om te zetten naar bijvoorbeeld Word. Op die manier ontstaat er een “bewerkbaar” document dat voorgelezen kan worden. L2S maakt gebruik van computerstemmen. Bij L2S wordt voor Nederlands de stem Claire gebruikt.  Ook voor andere talen zoals Duits, Engels, Frans en Spaans zijn stemmen beschikbaar. Stukken tekst die op het scherm staan kunnen ook worden geselecteerd en als MP3 audio-bestand worden opgeslagen. Vervolgens kunnen de bestanden overal worden beluisterd als een luisterboek. Een gemaakt geluidsbestand kan op de computer worden afgespeeld, maar kan ook worden overgezet naar een smartphone of een mp3-speler. De computer en het programma zijn daar verder dan niet meer bij nodig. Bij het maken van een mp3 worden de stem en de snelheid toegepast die op dat moment zijn ingesteld. Er kunnen dus van een stuk tekst verschillende mp3’s worden gemaakt (langzaam/snel).

Scannen
Samen met L2S is ook het programma SkanRead beschikbaar. Hiermee kunnen gescande teksten uit documenten opngeslagen worden en voorgelezen worden. Via de standaard viewer (bijvoorbeeld Adobe) kan de pagina gelezen en voorgelezen worden. Op een vergelijkbare wijze kan ook een bestaande foto of foto-PDF omgezet worden naar bijvoorbeeld Word.

Schrijven
L2S biedt ondersteuning bij het schrijven. Doordat het programma kan meelezen tijdens het schrijven, helpt het programma bij het foutloos en vlot schrijven. Het programma kan op verschillende manieren worden ingesteld. Zo kan het programma bijvoorbeeld ieder geschreven woord en iedere geschreven zin voorlezen. Zo kan direct de spelling en de zinsbouw auditief worden gecontroleerd. Overigens: als binnen Word de spellingcontrole aanstaat, dan blijft die daarnaast ook gewoon actief. Het invullen van antwoorden in werkblad-PDF’s is mogelijk. Als dat niet lukt is het ook mogelijk om de PDF met SkanRead om te zetten naar een Word-document of open de (foto-)PDF in de PDF-XChange-viewer (gratis programma). Bij het schrijven is ook het voorspellen is van groot belang. Het programma toont lijstjes woorden, die vervolgens allemaal ook gehoord kunnen worden. Zo kan de gebruiker gemakkelijk tot een juiste keus van een volgend woord komen. Om het voorspellen mogelijk te maken, is een uitgebreide woordenlijst aan het programma gekoppeld. Het woordenlijst geeft ook opties voor veel voorkomende fouten van leerlingen met dyslexie. Zo is er onder andere een uitgebreide homofonenlijst. Hierdoor kunnen gebruikers van het programma zelf ontdekken wat zij fout doen en dit direct verbeteren. Naast de standaard beschikbare woordenlijsten is het met L2S ook mogelijk om zelf woordenlijsten te maken met bijvoorbeeld vaktermen.

Tips

  • L2S werkt volledig samen met de C-Pen. Met de C-Pen kun u gedrukte tekst inlezen in de computer. Zet een programma op uw computer klaar (bijvoorbeeld Word) en met de C-Pen zal de tekst worden gescand en meteen naar uw programma worden overgebracht en zichtbaar worden. Op de plek van de cursor wordt de gescande tekst ingevoegd. Als L2S is ingeschakeld kan de tekst meteen ook worden gehoord. 
  • Om gebruikers met een visuele beperking optimaal van dienst te zijn kan L2S ook onder andere de knoppen van internetpagina’s voorlezen.

Verkrijg­baar­heid: Uitgeverij Visiria

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Nee
Werkt geïntegreerd in Word: Ja
Werkboeken invullen mogelijk: Ja
Papieren document voorlezen: Ja
Instel­mogelijk­heden: Werkbalken instelbaar naar voorkeur eindgebruiker
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: Software voor PC
Software verkrijgbaarheid: Netwerkversie beschikbaar, Verkrijgbaar via download, Schoollicentie beschikbaar, Beschikbaar als abonnement
Trainings­mogelijk­heden: Regionale bijeenkomst

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem, Meerdere stemmen per taal
Tekst zichtbaar op het scherm: Ja
Vorm: Ja, traploos instelbaar
Navigeren in de tekst: Ja
Analyseren van woorden: Alfabetisch, letters
Meelees­cursor: Enkele meeleescursor
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
Gebruikt spelling­controle van Word: Ja
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Ja
Meelees­cursor: Ja, instelbaar per woord en zin

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Ja
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, nieuwe woorden toevoegen

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Ja

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Ja

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl