Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
5. App Notities maken
Notability

Notability is een app voor iPhone, iPad of Mac. Met Notability is het onder andere mogelijk om aantekeningen in documenten te maken, ideeën te noteren, colleges op te nemen. 

Lezen
Notability geeft geen ondersteuning bij het lezen.

Scannen
Notability heeft geen scanfunctie. 

Schrijven
Met de geavanceerde tekstverwerker van Notability kunnen rapporten geschreven of schema’s gemaakt worden. Collegedia’s, agenda’s van veranderingen en pdf’s kunnen in Notability geïmporteerd worden en de gebruiker heeft de mogelijkheid aantekeningen toe te voegen. Formulieren kunnen worden ingevuld, ondertekend en verzonden via e-mail. 

Studeren
De gemaakte notities worden gemaakt, gedeeld of beheerd. Het is mogelijk om getypte tekst, foto’s, handgeschreven tekst en audio te combineren om zo volledig notities te maken. Met de functie multitasking is het mogelijk aantekeningen te maken en gelijktijdig onderzoek te doen, een boek te lezen of naar een lezing te luisteren. De 3D Touch van de nieuwere iPhones maken dat er sneller aantekeningen gemaakt kunnen worden en een preview bekeken en geopend kan worden. De Spotlight Search helpt bij het vinden en openen van recente aantekeningen. Het is mogelijk handgeschreven notities te maken. Ook is het mogelijk om schetsen te maken met verschillende pendiktes en kleuren. De functie ‘audio-opname’ kan gebruikt worden om een gesprek of mondelinge uitleg vast te leggen bijvoorbeeld tijdens colleges of vergaderingen. De gebruiker heeft de mogelijkheid foto’s te maken en deze toe te voegen aan zijn notities. Audio-opnamen worden automatisch aan notities gekoppeld en de gebruiker kan notities bekijken terwijl hij naar de audio-opname luistert. Notability biedt de mogelijkheid op een woord, tekening of foto te klikken om te horen, wat er op het moment van toevoegen werd gezegd. Audio-opnamen worden automatisch aan notities gekoppeld en de gebruiker kan notities bekijken terwijl hij naar de audio-opname luistert. Notability biedt de mogelijkheid op een woord, tekening of foto te klikken om te horen, wat er op het moment van toevoegen werd gezegd. De gebruiker kan met behulp van de verschillende gereedschappen van Notability foto’s van werkplekken of projecten van notities voorzien. Daarnaast kun je webpagina’s vanuit de browser importeren met de uitbreiding Delen. Er kunnen verzamelingen notities worden gemaakt en uitgewisseld worden met Dropbox of Google Drive met bijvoorbeeld studiegroepen en teams. De gebruiker kan iCloud activeren om zijn notities automatisch beschikbaar te maken op zijn iPhone, iPad of Mac.

Indicaties/ contra-indicaties

Notability is een hulpmiddel om eigen ideeën uit te werken, notities op te slaan en geheugen en structuur te verbeteren. Het is vooral geschikt studenten aan het MBO, HBO en universiteit.

Tips

  • Notability maakt gebruik van iCloud-ondersteuning. Zo zijn notities altijd en overal beschikbaar op iPhone, iPad en Mac
    Notability is afgesteld voor Apple Pencil en iPad Pro, wat de gebruiker voorziet van een responsieve, precieze schrijfervaring

Verkrijg­baar­heid: App-store / iTunes

Kenmerken

Tekst­verwerker: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Nee

Spelling­controle

Spelling­controle: Nee

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Nee

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Ja
Audio-opnames gekoppeld aan schriftelijke notities: Ja
Audio-opnames die bewerkt en gecodeerd kunnen worden: Ja
Notities aan te vullen met dia's, foto's, webpagina's: Ja

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl