Zoekterm
Voorlezen
Digitaal document voorlezen

Het woord of de zin die voorgelezen wordt, krijgt een kleur. Zo kan de voorgelezen tekst makkelijk mee gevolgd worden op het scherm. 

Meelees­cursor
Papieren document voorlezen
Schrijven
Spelling­controle

‘Slimme’ woordvoorspeller
Ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Woord­voor­speller
Dicteren
Studeren
Woord­en­boek­en
Vertalen
Notities maken
Samen­vat­tingen maken
Mindmaps maken
1
IntoWords Chrome

IntoWords Chrome is specifiek bedoeld voor scholen en personen die in de cloud werken met de Chrome browser. Dit kan met Chromebooks, maar ook op andere platforms. IntoWords werkt ook op Windows, Apple, of Linux, in combinatie met de Chrome-browser.  De IntoWords extensie voor Chrome is een zwevende werkbalk binnen die webbrowser waarmee teksten kunnen worden voorgelezen. Ook is er  ondersteuning bij het schrijven. Activeren gebeurt via een inlogscherm.

Lezen 
IntoWords leest teksten voor vanaf webpagina’s, uit pdf’s, uit Word- of Doc-documenten en meer. Bij het voorlezen markeert de meeleescursor het woord dat wordt uitgesproken. Daardoor is het mogelijk om actief mee te lezen en helpt IntoWords bij zelfstandig lezen. IntoWords maakt gebruik van computerstemmen. Er zijn verschillende stemmen beschikbaar. Voor de Nederlandse stem kun je kiezen uit twee mogelijkheden. Er is ook een Vlaamse stem beschikbaar. Voor de andere talen zijn ook verschillende stemmen beschikbaar. Bij het voorlezen kun je de snelheid instellen met een schuifbalkje. Daarnaast kun je kiezen wat er voorgelezen dient te worden. Kies voor lezen per zin, of het lezen van een langer blok tekst (pagina). Binnen het programma is ook een PDF-app beschikbaar. Daarmee kunnen tekst-pdf’s worden gelezen. 

Schrijven
Bij het schrijven is er volledige ondersteuning. Er is daarbij een woordenlijst, maar ook een speciale woordvoorspelling beschikbaar. Bij het geven van de woordsuggesties niet alleen gekeken naar de exacte spelling, maar worden ook alternatieve suggesties gegeven. Zo zal bij het intypen van “sjo..” ook bijv. show en chocolade worden getoond.  Met de PDF-app kunnen tekst-PDF's worden ingevuld (werkbladen).  Bij het typen wordt de tekst meteen uitgesproken. Het mogeijk om te kiezen wat uitgesproken wordt, ieder woord, de gehele zin, of allebei. 

Verkrijg­baar­heid: Uitgeverij Visiria

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Ja
Werkt geïntegreerd in Word: Nee
Werkboeken invullen mogelijk: Ja
Papieren document voorlezen: Ja
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: Webbased
Trainings­mogelijk­heden: Regionale bijeenkomst

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem, Meerdere stemmen per taal
Tekst zichtbaar op het scherm: Ja
Vorm: Ja, traploos instelbaar
Navigeren in de tekst: Ja
Analyseren van woorden: Alfabetisch, letters
Meelees­cursor: Dubbele meeleescursor
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
Gebruikt spelling­controle van Word: Ja
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Ja
Meelees­cursor: Ja, instelbaar per woord en zin

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Ja
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, nieuwe woorden toevoegen

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Ja

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIESPECIALIST
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl