?loading?...
Kennis is macht
Kennis delen is kracht!
Kenniscentra

Eureka Letop maakt de expertise over leerstoonissen vlotter en vrij toegankelijk in alle Vlaamse scholen en ook buiten Vlaanderen. De website www.letop.be en de e-nieuwsbrief ontsluiten de expertise. Verschillende zorgmappen staan gratis online.

Modem is een Vlaams netwerk van expertorganisaties uit de zorgsector. Modem verzamelt en verspreidt informatie over technologie die personen met een beperking ondersteunt via persoonlijk advies, vorming aan professionelen en via onderzoek. Modem start als een initiatief van de Thomas More hogeschool samen met Rotonde vzwhttp://www.modemadvies.be/

NKD is per 1 januari 2017 de voortzetting van NRD en KD  en is nu het enige Nederlandse kwaliteitsinstituut voor dyslexiezorg. NKD geeft informatie over dyslexie, hoe dyslexiezorg in Nederland is geregeld of welke dyslexiepraktijken aangesloten zijn bij het NK

De Vereniging Onbeperkt Lezen  is een belangenbehartiger voor mensen voor wie het lezen van een gedrukt boek of tekst moeilijk of onmogelijk is vanwege een visuele beperking, dyslexie, afasie of een andere beperking. 

 

Stichting Dyslexie Nederland heeft als doel het bevorderen van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en behandeling van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. De Stichting realiseert dit doel door publicaties en het organiseren van congressen en studiedagen.

Projectpartners

Oudervereniging Balans Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Ergotherapie Nederland (EN Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met haar leden zorgt Ergotherapie Nederland dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Daarnaast zet EN zich in om de bekendheid van het beroep te versterken.

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor de belangen en rechten van onze volwassenen met dyslexie. Een diagnose geeft je vaak houvast en duidelijkheid. Maar in praktische zin heb je er ook vaak last van, zo blijkt.

De LBRT  is de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. De vereniging is er voor alle remedial teachers zowel in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen RT'ers die werkzaam zijn vanuit een eigen praktijk, zich aansluiten. De LBRT heeft kwaliteitsbewaking en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van haar leden.

Masterplan Dyslexie werkt aan de invoering van de protocollen (Leesproblemen en) Dyslexie in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via voorlichting, professionalisering en de ontwikkeling van aanvullende materialen. Masterplan Dyslexie is een project in opdracht van het ministerie van OCW. Het wordt uitgevoerd door KPC Groep en het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met diverse partners in het onderwijsveld.

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) behartigt de belangen van haar leden en is de gids die voorop gaat in een veranderend zorglandschap waarbij de cliënt/patiënt in alle levensfasen verzekerd is van kwalitatief hoogstaande logopedische zorg.

START HIER! BEWUSTWORDING
GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL
HULPMIDDELEN OVERZICHT
BLOG
NIEUWS
FAQ
KENNISCENTRA
LEVERANCIERS
HANDIGE LINKS

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
dyslexiehulpmiddelen@zuyd.nl

www.zuyd.nl
 - www.eizt.nl