Eurovocs Suite

Eurovocs Suite is een compenserende software die de programma’s KeyVit, Skippy en DocReader combineert. Samen vormen deze programma’s een volledig pakket voor tekstgebaseerde communicatie.

Lezen 
DocReader is een programma dat getypte tekst omzet naar een gesproken boodschap. DocReader beschikt over alle mogelijkheden van een eenvoudige tekstverwerker : bestanden openen, bewerken, opslaan en afdrukken. DocReader heeft ook de functies om tekst op te maken, zodat je bijvoorbeeld lettertypes en tekstkleur kunt wijzigen. DocReader verschilt met standaard tekstverwerkers door het geavanceerde tekst-naar-spraak systeem (RealSpeak™). Hierdoor kan elke tekst in DocReader worden voorgelezen. En niet alleen in het Nederlands, maar bijvoorbeeld ook in het Frans, Engels, Duits, Zweeds, Italiaans en Spaans. DocReader kan bovendien als ondersteuning dienen bij het aanleren van een nieuwe taal omdat naast een visueel contact ook een auditief contact is met de nieuwe taal: de student krijgt namelijk de uitspraak van de woorden te horen.Tijdens het typen van een tekst kan DocReader uitspreken wat er getypt wordt; bij ieder karakter (karakterecho),bij ieder woord (woordecho), bij iedere zin of ieder zinsdeel of bij iedere Enter. Ook combinaties van bovenstaande opties zijn mogelijk. DocReader heeft ook de mogelijkheid om in andere programma's voor te lezen als er getypt wordt, bijvoorbeeld in Microsoft Word. DocReader beschikt ook over een zogeheten 'klembordlezer'. Elke tekst die naar het klembord wordt gekopieerd (via Ctrl+C bijvoorbeeld), uit elk willekeurig programma op je computer, kan worden voorgelezen.

Schrijven
Skippy is een woordvoorspeller. Skippy toont tijdens het typen voorspelde woorden in een suggestielijst op het scherm. Alleen de meest waarschijnlijke woorden worden gesuggereerd, dit wordt bepaald op basis van woordfrequenties en context van woorden in de zin (woordparen). Skippy leert automatisch nieuwe woorden bij. Maar de woordenlijst van Skippy kan ook handmatig worden uitgebreid.

Overig
KeyVit is een toetsenbord op het scherm waardoor het mogelijk is met  een muis of muisvervanger, of scannend met schakelaars de toetsen te selecteren. KeyVit kan ook de muiscursor over het scherm laten bewegen. Daardoor is het mogelijk een programma te starten, te surfen op het internet, een e-mail te typen of tekeningen  in te laden zonder klassiek toetsenbord of muis.

Indicaties
Naast de ondersteuning bij schrijven en lezen voor personen met dyslexie kan de Eurovocs Suit software ook gebruikt worden als communicatiemiddel en -ondersteuning bij spraakstoornissen, een alternatieve computerbediening voor mensen met een beperkte handfunctie.

Tips

  • het is mogelijk om KeyVit, Skippy en DocReader los van elkaar te installeren en te gebruiken
  • KeyVit en Skippy kunnen als een 60 dagen demo gedownload worden. Bovendien is van Eurovocs Suite een demo op cd-rom beschikbaar die kosteloos aangevraagd kan worden, de cd-rom bevat demoversies van alle drie de Eurovocs Suite programma’s

Verkrijg­baar­heid: Jabbla B.V.B.A, KMD Klein & Melgert Developments NV, rdgKompagne

Kenmerken

Tekst­verwerker: Nee
Papieren document voorlezen: Nee
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: Software voor PC
Software verkrijgbaarheid: Verkrijgbaar op USB

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem, Meerdere stemmen per taal
Tekst zichtbaar op het scherm: Nee
Vorm: Ja, traploos instelbaar
Navigeren in de tekst: Nee
Analyseren van woorden: Alfabetisch, letters; Alfabetisch, lettergrepen
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans
Gebruikt spelling­controle van Word: Nee
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Ja
Meelees­cursor: Ja, instelbaar per woord en zin

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Nee
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, nieuwe woorden toevoegen

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Nee