1. Dyslexiesoftware
IntoWords

De IntoWords  Android is een app voor Android smartphone of tablets die gedownload kan worden in de Play-store. De app is een hulpmiddel waarmee teksten kunnen worden voorgelezen. Ook is er zeer geavanceerde ondersteuning bij het schrijven. Activeren gebeurt via een inlogscherm. De app is overal te gebruiken als er maar internet beschikbaar is. Kenmerkend voor het werken met de Android versie is dat het standaard toetsenbord vervangen wordt door het IntoWords toetsenbord. Daarin zijn de extra functies ondergebracht om het lezen en schrijven te ondersteunen.

Lezen 
Bij het voorlezen markeert de meeleescursor het woord dat wordt uitgesproken. Daardoor is het mogelijk om actief mee te lezen en helpt IntoWords bij zelfstandig lezen. IntoWords maakt gebruik van computerstemmen. Er zijn verschillende stemmen beschikbaar. Voor de Nederlandse stem kun je kiezen uit twee mogelijkheden. Er is ook een Vlaamse stem beschikbaar. Voor de andere talen zijn ook verschillende stemmen beschikbaar. Bij het voorlezen kan de snelheid ingesteld worden met een schuifbalkje. Daarnaast kan er gekozen worden wat er voorgelezen dient te worden. Kies voor lezen per zin, of het lezen van een langer blok tekst (pagina). Binnen het programma is ook een PDF-app beschikbaar. Daarmee kunnen tekst-pdf’s worden gelezen. 

Schrijven
Bij het schrijven is er volledige ondersteuning. Er is daarbij een woordenlijst, maar ook een speciale woordvoorspelling beschikbaar. Bij het geven van de woordsuggesties niet alleen gekeken naar de exacte spelling, maar worden ook alternatieve suggesties gegeven. Zo zal bij het intypen van “sjo..” ook bijv. show en chocolade worden getoond.  Bij het typen wordt de tekst meteen uitgesproken. Het is mogelijk om te kiezen wat uitgesproken wordt, ieder woord, de gehele zin, of allebei. 

Tips
Als er tijdens het installeren van het IntoWords Android Toetsenbord een privacymelding/waarschuwing verschijnt: dit is een standaard melding van het Android device wanneer er een nieuw toetsenbord geinstalleerd wordt. Een toetsenbord kan namelijk (soms) de toetsaanslagen bijhouden. Bij IntoWords worden geen toetsaanslagen opgeslagen.

Verkrijg­baar­heid: Uitgeverij Visiria

Kenmerken

Tekst­verwerker: Ja
Werkt met eigen tekst­verwerker: Ja
Werkt geïntegreerd in Word: Nee
Werkboeken invullen mogelijk: Ja
Papieren document voorlezen: Ja
Gebruikers­log­boek: Nee
Bewerkings­tool beschikbaar: Nee
Vorm: App
Trainings­mogelijk­heden: Regionale bijeenkomst, E-learning

Voor­lees­functie

Digitaal document voorlezen: Ja
Stem (info over de kwaliteit): Computerstem, Meerdere stemmen per taal
Tekst zichtbaar op het scherm: Ja
Vorm: Ja, traploos instelbaar
Navigeren in de tekst: Ja
Analyseren van woorden: Alfabetisch, letters
Meelees­cursor: Dubbele meeleescursor
Teksten kunnen als audio­bestand opgeslagen worden: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans

Spelling­controle

Spelling­controle: Ja
Eigen spelling­controle: Ja
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
Gebruikt spelling­controle van Word: Ja
Voorlezen van verbeter­mogelijk­heden: Ja
Meelees­cursor: Ja, instelbaar per woord en zin

Woord­voor­speller

Woord­voorspeller: Ja
Voorspellen op basis van woord­frequentie: Ja
Voorspellen van fonetisch gespelde woorden: Ja
Uit­breidings­mogelijk­heden van de woorden­lijst: Ja, nieuwe woorden toevoegen

Homofonen­functie

Homofonen­functie:Nee

Spraak­herkennings­functie

Dicteren: Nee

Woorden­boek­functie

Woorden­boeken: Nee

Vertaal­functie

Vertalen: Nee

Noteer­functie

Notities maken: Nee

Samen­vat­functie

Samen­vat­ting­en maken: Nee
Samenvatfunctie in Word wel bruikbaar: Nee

Mindmap­functie

Mindmaps maken: Nee
Kan wel gebruikt worden in combinatie met andere mindmapprogramma's: Ja