?loading?...
Wie durft te verdwalen
vindt nieuwe wegen!
Kenniscentra

Dyslexie Centraal - Alles over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg

Expertisecentrum Nederlands - Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan effectief taalonderwijs en ondersteuning van leerlingen met dyslexie.

Stichting Dyslexie Nederland (SDN) - Stichting Dyslexie Nederland houdt zich bezig met de kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk rond diagnostiek en behandeling.

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie - Het NKD bewaakt en bevordert de kwaliteit van zorg bij ernstige enkelvoudige dyslexie.

Eureka Letop - Vlaams expertisecentrum over leerstoornissen waaronder dyslexie.

Modem - Modem verzamelt en verspreidt informatie over technologie die personen met een beperking ondersteunt.

Call Scotland - Communication, Access, Literacy and Learning - - Engelstalige website met veel informatie over technische ondersteuning (software / apps) voor personen met dyslexie

Belangenbehartiging

Oudervereniging Balans - Versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.

Impuls & Woortblind - Belangenvereniging die opkomt voor volwassenen met dyslexie.

Vereniging onbeperkt lezen - Belangenvereniging voor mensen voor wie het lezen van een gedrukt boek of tekst moeilijk of onmogelijk is.

LBRT Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers - Overzicht van Remedial Teachers met een eigen praktijk.

NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie - Overzicht van logopedisten gespecialiseerd in behandeling van dyslexie

Landelijke beroepsgroep begeleiders onderwijs - De overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, jonge-kindspecialisten, beeldbegeleiders, specialisten begaafdheid en zelfstandig begeleiders in het onderwijs.

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) - De NVO is de beroepsvereniging voor universitair opgeleide (ortho)pedagogen en onderwijskundigen.

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) - Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de beroepsvereniging van psychologen in Nederland.

Leveranciers dyslexiehulpmiddelen

Babbage

Brightskills

Jabbla

Lexima

L2S

rdgKompagne

Schrijfop-shop

Sensotec

Woordhelder

Leveranciers aangepast les- en/of leesmateriaal

Dedicon - Dedicon maakt informatie leesbaar, zichtbaar, hoorbaar of voelbaar voor mensen met een leesbeperking.

Passend lezen - Bibliotheekservice Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing.

Stichting Toegankelijke Informatie - Heeft tot doel: het bevorderen van de toegankelijkheid van informatie in de ruimste zin voor mensen met een leeshandicap.

Informatie- en voorlichtingsmaterialen

Goede kennis - Een online kennisplatform over toegankelijke, educatieve informatie.

Dyslexie daagt uit (film)

Eduapp. - Website met overzicht van educatieve apps

Android Apps for Learners with Dyslexia - Klik op de afbeelding voor een poster met links (Engelstalig)

Ipad Apps for learners with Dyslexia - Klik op de afbeelding voor een poster met links (Engelstalig)

Chromebook apps - Klik op de afbeelding voor een poster met links (Engelstalig)

Tips voor Ipadgebruik - Klik op de afbeelding voor een poster met links (Engelstalig)

Tips voor instellingen Windows - Klik op de afbeelding voor een poster met links (Engelstalig)

Tips voor instellingen Macbook - Klik op de afbeelding voor een poster met links (Engelstalig)

Tips voor instellingen Chromebook - Klik op de afbeelding voor een poster met links (Engelstalig)

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIEDESKUNDIGE
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE INFORMATIE

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
info@dyslexiecentraal.nl
www.zuyd.nl - https://zorginnovatie.nl/partners/eizt - www.dyslexiecentraal.nl