Je hebt 0 hulpmiddelen geselecteerd.
Vergelijk hulpmiddelen
Zoekterm
Ondersteuning bij lezen
Voorlezen van
Ondersteuning bij schrijven
Basishulp

Biedt ondersteuning bij milde en matige spellingsproblemen. 

Aanvullende hulp

Biedt ondersteuning bij ernstige spellingsproblemen. 

Ondersteuning bij studeren
Systeem
Te gebruiken op
Eisen voor scholen
Dyslexiesoftware
1
Dyslexiesoftware
Alinea Online

Alinea Online is een compenserend hulpmiddel dat bestaat uit twee onderdelen (alinea.lexipoort.nl; extensie Web2Speech) dat op de volgende manieren ondersteuning biedt voor het lezen, schrijven en studeren.

Lezen
Alinea Online leest gescande schoolboeken en andere teksten (bv. proefwerken, RTF-documenten, zelf getypte teksten en internetteksten) voor met synthetische stemmen. Het programma leest teksten voor in negen vreemde talen (NL, EN, FR, DU, ESP, IT, POOLS, PORT, TURKS). Het aantal stemmen waaruit gekozen kan worden verschilt per taal. Hij kan het voorleestempo in 20 snelheden aanpassen. Alinea markeert de voorgelezen tekst met een zgn. dubbele meeleescursor, d.w.z. dat het zowel de zin als het woord markeert, die worden voorgelezen. De meeleescursor kan worden aangepast naar zin of woord. De gebruiker weet hierdoor steeds waar hij zich bevindt in de tekst. De gebruiker kan vanaf elke willekeurige plek op de pagina starten met lezen. Hij kan de leeseenheid instellen: het programma leest losse woorden, regels, zinnen, alinea’s of de hele tekst doorlopend (selectie modus). Het programma vergroot de tekst niet automatisch zodat de volledige zinslengte zichtbaar is: de gebruiker moet zelf inzoomen om de tekst groter in beeld te krijgen; dit kan met één druk op de knop. Loopt de tekst van het scherm af, dan scrolt het programma automatisch naar beneden. Alinea springt automatisch naar de volgende pagina. Het openen van de juiste pagina is gemakkelijk door het direct ingeven van het paginanummer, maar ook door een overzicht in de vorm van miniatuurpagina’s. Daarnaast is het ook gemakkelijk om vensters te splitsen, waardoor meerdere bestanden naast elkaar gezet kunnen worden.

Scannen
De ingebouwde scanfunctie maakt het mogelijk teksten van papier te laten voorlezen. De kwaliteit van de scans is hoog. Na het maken van de scan wordt tekstherkenning toegepast. De tekstherkenning levert goede prestaties, waardoor de tekst accuraat voorgelezen wordt.

Schrijven

Alinea Online heeft een eigen tekstverwerker. De gebruiker is in staat om gescande werkboeken (van bijv. Dedicon) en werkbladen (bijv. Nieuwsbegrip) in te vullen. De schrijfondersteuning van Alinea bestaat uit 6 tools: 

  • voorlezen tijdens en na het typen (vooral van belang voor fouten tegen klankzuivere woorden, fouten tegen de korte klinkerregel)
  • spellingcontrole (Alinea beschikt over  een aanvullende spellingcontrole die veel voorkomende fouten van dyslectici corrigeert, waar de gewone spellingcontrole de juiste suggestie niet kan geven)
  • spraakherkenning (kan gesproken tekst omzetten naar geschreven tekst)
  • voorspelfunctie (op basis van getypte letters en op basis van klanken; sjienees wordt Chinees)
  • homofonenfunctie in het woordenboek (in de vorm van een omschrijving van de betekenis, een illustratie en een voorbeeldzin)
  • werkwoordondersteuning in het woordenboek in de vorm van het opzoeken van werkwoordvervoegingen

Het invullen van werkboeken kan door een notitie op een eigen gekozen plek te zetten. De gebruiker kan lettergrootte en letterkleur naar wens aanpassen. Na afloop van het invullen kan de gebruiker de vragen/opdrachten met antwoorden laten voorlezen. Naast het schrijven van teksten beschikt de gebruiker over grafische mogelijkheden die handig zijn bij meerkeuzevragen: onderstrepen/doorstrepen van tekst, omcirkelen van antwoorden en markeren met achtergrondkleur.

Studeren
Het programma heeft verschillende hulpen ingebouwd die ondersteunen bij leren van een vreemde taal en het begrijpen van teksten. Alinea beschikt over een Prisma woordenboek. De gebruiker kan losse woorden, hele zinnen of stukken tekst laten vertalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google Translate. Alinea heeft een mogelijkheid om teksten samen te vatten: het is mogelijk woorden/zinnen te markeren, deze uit de tekst te lichten en in een nieuw bewerkbaar document te plaatsen. Middels typen kan de samenvatting worden gecompleteerd. Dit is vooral van belang bij methodes voor de vreemde talen, waarin bijv. Nederlands en Engels naast elkaar worden gebruikt.

Indicaties
Alinea kan al worden ingezet vanaf de start van het lees- en schrijfonderwijs. Vaak worden de eerste schooljaren besteed aan het daadwerkelijk leren lezen en schrijven. Als dat niet goed verloopt, komt een programma als Alinea in beeld, op veel basisscholen rond groep 5. Alinea Online is heel flexibel en kan op elk device worden ingezet.

Tips

  • Alinea is als demoversie aan te vragen via dit formulier. Het kan dan een maand worden uitgeprobeerd op de Windows computer. Na deze periode beslist de gebruiker of hij tot aanschaf van het programma wil overgaan
  • Voor scholen is het zinvol een voordelig schoolbreed abonnement (weblicentie) op Alinea te overwegen (zgn. ‘open licentie’). Daarmee kan een onbeperkt aantal leerlingen met het programma werken en kan de school zonder meerkosten thuisgebruik faciliteren.
Verkrijg­baar­heid:
Leeshulp
Voorlezen van
Schoolboeken (Dedicon)
Leesboeken (passend lezen)
Word-documenten
Tekst-PDF
Foto-PDF
Google Docs
Office Online
Websites
Programmagebonden bestandsformaat

Het programma leest bestandsformaten voor die specificiek voor dat programma zijn.

Screenshot

Het programma kan een schermafbeelding van bijvoorbeeld een website voorlezen.

Scanfunctie

Met het programma kan je documenten inscannen en laten voorlezen.

Computerstem

De stem waarmee voorgelezen wordt is geen natuurlijke stem. Vaak kan er gekozen worden uit verschillende stemmen.

Voorlees-talen
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Andere talen
Automatisch wisselen van taal

Het programma herkent de taal van (delen van) de tekst en schakelt automatisch over op de juiste uitspraak. 

Dubbele meeleescursor

Het woord en de hele zin die voorgelezen worden, krijgen een markering. Zo kan je de voorgelezen tekst makkelijk mee volgen op het scherm. 

Eenheid meeleescursor instelbaar

Je kunt kiezen om een woord, een zin of een alinea te markeren. 

Leestempo instelbaar
Navigeren

Je kunt snel op de juiste plaats in het bestand komen. 

Paginanummer

Je kunt via het paginanummer naar de betreffende pagina gaan. 

Miniatuurpagina

Je kunt een pagina selecteren uit miniaturen van de verschillende pagina's.

Teksten kunnen als audiobestand opgeslagen worden

Je kunt een tekst opslaan als geluidsopname en achteraf terug beluisteren, bijvoorbeeld op je telefoon. 

Schrijfhulp
Eigen tekstverwerker

Het programma werkt met een eigen tekstverwerker,je kunt dus niet in bv Word werken.

Geïntegreerd in
Word

Het programma werkt in Word.

Google Docs

Het programma werkt in Google Docs.

Office Online

Het programma werkt in Office Online. 

Digitale werkboeken invullen

Je kunt met het programma digitale werkboeken invullen

Voorlezen tijdens typen
Woorden
Zinnen
Standaard spellingscontrole

Programma maakt gebruik van de spellingscontrole die standaard gebruikt wordt in teksverwerkingsprogramma's als Word.

Ingebouwde spellingscontrole

Het programma heeft een eigen spellingscontrole.

Spellingscontrole voor dyslexie

Het programma heeft een speciale spellingscontrole die meer gericht is op fouten die door mensen met dyslexie gemaakt worden. 

Voorlezen van verbetersuggestie

Je kunt de verbetersuggesties van de spellingscontrole laten voorlezen.

Uit te breiden

Je kunt de woordenlijst van de woordvoorspeller uitbreiden met persoonlijke voorkeuren. 

Talen spellingscontrole
Nederlands
Alle voorleestalen
Woordvoorspeller

Het programma geeft een lijst met woorden die je mogelijk wil typen. Je kunt uit de lijst het juiste woord selecteren

Op basis van getypte letters

De woordvoorspeller werkt op basis van de combinatie van letters die je al getypt hebt. 

Fonetisch getypte woorden

Ook woorden die niet met de getypte letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Volgende woord in de zin

De woordvoorspeller geeft suggesties voor het volgende woord in de zin.

Suggesties werkwoordvervoeging

Het programma geeft suggesties voor het vervoegen van het werkwoord. 

Suggesties voor samengestelde woorden

Het programma geeft aan wanneer een woord uit 2 delen aan elkaar geschreven moet worden.

Uit te breiden
Homofonenfunctie

Hulp bij woorden die hetzelfde klinken maar anders geschreven worden. Bijvoorbeeld wij/wei, ligt/licht. Toont afbeeldingen of een omschrijving van het woord.

Met voorbeeldzin
Met afbeelding
Aanpasbaar
Dicteer-functie

Je praat tegen de computer, die typt wat jij zegt.

Woorden
Zinnen
Studiehulp
Verklarende woordenboeken
Ingebouwd woordenboek

Woordenboek dat de betekenis van een woord geeft. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online woordenboek.

Taalgebruik
Standaard taalgebruik

Gericht op volwassenen.

Eenvoudig taalgebruik

Geschikt voor kinderen.

NT2

Geschikt voor personen die het Nederlands als tweede taal leren.

Beeldwoordenboek

Woordenboek dat de betekenis van het woord met een afbeelding weergeeft.

Nederlands
Alle voorleestalen
Synoniemenwoordenboek

Het programma geeft een ander woord met dezelfde betekenis. 

Vertalen
Vertalen losse woorden
Vertalen teksten via internet
Ingebouwde woordenboeken

Woordenboek waarmee je woorden kunt vertalen in/naar een vreemde taal. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online vertaalwoordenboek of een vertaalwebsite zoals Google Translate of DeepL.

Samenvatten

Door delen van de tekst te markeren kun je automatische een samenvatting maken. 

Markeerstiften
Markering samenvatten
Mindmaps maken
Ingebouwde mindmap-functie

Delen van de tekst kun je selecteren en in een mindmap plaatsen. Dit geeft overzicht en helpt bij het studeren. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een apart mindmapprogramma.

Mindmap omzetten in tekst
Aanvullende wensen
Beschikbaar voor
Windows PC of laptop
iPad of Iphone
Chromebook
Macbook
Android tablet
Software werkt in de Cloud
Toepasbaar lesmateriaal
Boeken van Dedicon/Stichting TI

Stichting Dedicon en Stichting TI verzorgen voor Nederland de digitalisering van schoolboeken. 

Eigen lesmateriaal maken
Gescand materiaal bewerken
Uit te schakelen functies
Woordenboeken
Spellingcontrole
Woordvoorspeller
Homofonenfunctie
Internet
Toegestaan bij examens

Het programma is toegestaan bij het centraal schriftelijk examen of heeft een aangepaste versie dat aan de eisen voldoet. 

Logboek

Het programma registreert wanneer en hoe lang het programma gebruikt wordt. In sommige programma's kan dit aan en uit gezet worden. 

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIEDESKUNDIGE
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE INFORMATIE

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
info@dyslexiecentraal.nl
www.zuyd.nl - www.eizt.nl - www.dyslexiecentraal.nl