Je hebt 0 hulpmiddelen geselecteerd.
Vergelijk hulpmiddelen
Zoekterm
Ondersteuning bij lezen
Voorlezen van
Ondersteuning bij schrijven
Basishulp

Biedt ondersteuning bij milde en matige spellingsproblemen. 

Aanvullende hulp

Biedt ondersteuning bij ernstige spellingsproblemen. 

Ondersteuning bij studeren
Systeem
Te gebruiken op
Eisen voor scholen
Dyslexiesoftware
2
Dyslexiesoftware
TextAid

TextAid is een onlineprogramma dat mensen met dyslexie in staat stelt teksten gemakkelijker te lezen en te schrijven. Het ondersteunt ook bij het leren van vreemde talen. Het programma is geschikt voor elk besturingssysteem en elk platform (vaste pc, tablet, telefoon). TextAid biedt op de volgende manieren ondersteuning voor het lezen, schrijven en studeren:

Lezen 
TextAid leest gescande schoolboeken en andere teksten (bv. proefwerken, Word-documenten, zelf geschreven teksten en internetteksten) voor met eigen computerstemmen. Het programma beschikt over zeven stemmen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds). Standaard beschikt Textaid over één stem per taal. Hij kan echter andere combinaties kiezen, bv. twee Nederlandse stemmen, twee Engelse etc. Textaid kan het voorleestempo traploos aanpassen. 
TextAid markeert zelf geschreven tekst met een zgn. dubbele meeleescursor, d.w.z. dat zowel het de zin als het woord markeert. Bij gescande teksten markeert TextAid de regel en het voorgelezen woord. De gebruiker weet hierdoor steeds waar hij zich bevindt in de tekst. Textaid kan middels een venster (dat over de pagina gelegd wordt) en een liniaal de te lezen tekst isoleren, waardoor hij de plek op de pagina beter vasthoudt. De gebruiker kan zelf bepalen hoe het programma voorleest: geselecteerde tekst, een alinea of doorlopend vanaf de cursor. TextAid vergroot gescande tekst niet zodanig dat de volledige zinslengte zichtbaar is: de hele paginabreedte is steeds zichtbaar. Loopt de tekst van het scherm af, dan scrollt TextAid enigszins vertraagd naar beneden. Hierdoor verloopt af en toe de directe koppeling tussen de digitale tekst en de voorgelezen tekst.TextAid bevat instellingen om automatisch naar de volgende pagina te springen, dit gebeurt dan automatisch en het voorlezen wordt ook automatisch vervolgd op de volgende pagina. TextAid kan tenslotte geschreven teksten omzetten in een MP3-bestand, zodat ze beluisterd kunnen worden in situaties waar meekijken met de tekst niet handig is. Het zoeken naar de juiste pagina is gemakkelijk doordat een overzicht in de vorm van miniatuurpagina’s naast de tekst staat. TextAid kan schakelen tussen verschillende talen en leest meteen voor met de juiste stem. Dit is handig bij een meertalig document, bijvoorbeeld een toets. 

Schrijven 
TextAid ondersteunt het schrijven van teksten. Het programma beschikt over een eigen, eenvoudige tekstverwerker, die bv. het invoegen van bv. illustraties en tabellen niet mogelijk maakt. De gebruiker is in staat om gescande werkboeken (van bv. Dedicon) in te vullen. De schrijfondersteuning van TextAid bestaat uit drie hulpen:

 1. voorlezen tijdens en na het typen (vooral van belang voor fouten tegen klankzuivere woorden, fouten tegen de korte klinkerregel)
 2. spellingcontrole
 3. woordvoorspelling op basis van ingetypte letters.

Het invullen van werkboeken kan door de cursor een willekeurige plek te zetten. De lettergrootte kan naar wens aangepast worden.Het is niet mogelijk om het programma invulplekken te laten maken. Na afloop van het invullen kan Textaid de vragen/opdrachten en antwoorden niet doorlopend voorlezen: het slaat de zelf getypte tekst over. Bij het invullen is spellingcontrole beschikbaar: voorlezen kan alleen na het typen, woordvoorspelling werkt dan niet. Naast het schrijven van teksten beschikt Textaid over grafische mogelijkheden die handig zijn bij meerkeuzevragen: markeren met achtergrondkleur en plaatsen van lijnen, cirkels, rechthoeken in de tekst. TextAid beschikt over een aantal extensies voor verschillende browsers (Chrome, Edge, Firefox, en Opera)  waardoor het mogelijk is om direct in Office365 en GoogleDocs te werken en websites of andere online pagina's/bronnen voor te laten lezen. Deze extensies zijn onderdeel van de licentie en door iedere gebruiker zonder meerprijs te gebruiken.

Studeren
TextAid heeft enkele tools ingebouwd die ondersteunen bij het leren van een vreemde taal, het schrijven van samenhangende teksten en het begrijpen van teksten. TextAid is in staat om binnen het programma teksten te vertalen. Hiervoor wordt Google Translate gebruikt. TextAid beschikt wel over een ingebouwd verklarend woordenboek, maar niet over een synoniemenwoordenboek of een beeldwoordenboek. Het verklarend woordenboek is een online woordenboek dat de betekenis van geselecteerde woorden aan de gebruiker toont.TextAid beschikt over de mogelijkheid om teksten samen te vatten. Dit is mogelijk door de gemarkeerde woorden/zinnen uit de tekst te lichten en in een nieuw document te plaatsen. Als de juiste woorden/zinnen zijn geselecteerd ontstaat op die manier een samenvatting. TextAid is niet in staat om mindmaps te maken. 

Indicaties.

 • TextAid kan al worden ingezet vanaf de start van het lees- en schrijfonderwijs. Vaak worden de eerste schooljaren besteed aan het daadwerkelijk leren lezen en schrijven. Als dat niet goed verloopt, komt een programma als TextAid in beeld, op veel scholen rond groep 5.
 • Omdat het een internetapplicatie is, is het programma geschikt voor alle besturingssystemen (bv. windows, iOS, android en Chromebooks). Het kan ook op smartphones en tablets gebruikt worden.
 • TextAid is het enige programma dat via de Cloud boeken van Dedicon kan lezen. Het boek is hierdoor overal en op alle devices beschikbaar mits er een internetverbinding is.
 • Het programma is in staat om foto’s van teksten in te lezen en vervolgens voor te lezen. Middels OCR wordt de tekst voorgelezen. Tekstherkenning levert goede prestaties.
 • Menu’s zijn niet aanpasbaar. Dat is geen groot probleem: het programma is vrij basaal en functies zijn goed terug te vinden in enkele heldere submenu’s.

Om rekening mee te houden

 • Het is het goed te weten dat het programma afhankelijk is van een werkende internetverbinding. TextAid kan niet opgestart worden als er geen Wifi is.
 • Het programma beschikt over een toetsmodus (Ad-on), waarin niet toegestane functies binnen TextAid uitstaan. De toetsmodus is niet standaard. Scholen moeten er zelf voor zorgen dat de internetzoekmachines niet toegankelijk zijn door TextAid te whitelisten. 

 Tips

 • Het programma is verkrijgbaar als demo. Het kan dan een maand worden uitgeprobeerd. Na deze periode beslist de gebruiker of hij tot aanschaf van het programma wil overgaan.

Verkrijgbaarheid

In Nederland: Woordhelder (www.woordhelder.nl). Voor België kan het rechtstreeks besteld worden bij Readspeaker (www.textaid.be).

TextAid is uitsluitend verkrijgbaar in abonnementsvorm. De gebruiker betaalt een vast abonnementsbedrag dat per jaar is op te zeggen. Een voordeel is dat de gebruiker steeds verzekerd is van de laatste versie en updates. De kostprijs per jaar is dermate laag, dat het voor veel mensen gemakkelijk toegankelijke lees- en schrijfhulp biedt. Voor scholen bestaan er abonnementen, waarbij de prijs afhangt van het aantal gebruikers.

Verkrijg­baar­heid:
Leeshulp
Voorlezen van
Schoolboeken (Dedicon)
Leesboek (digitaal/pdf)
Leesboek (Daisy/audio)
Leesboek (papier)
Word-documenten
Tekst-PDF
Foto-PDF
Google Docs
Office Online
Websites
Programmagebonden bestandsformaat

Het programma leest bestandsformaten voor die specificiek voor dat programma zijn.

Screenshot

Het programma kan een schermafbeelding van bijvoorbeeld een website voorlezen.

Scanfunctie

Met het programma kan je documenten inscannen en laten voorlezen.

Computerstem

De stem waarmee voorgelezen wordt is geen natuurlijke stem. Vaak kan er gekozen worden uit verschillende stemmen.

Voorlees-talen
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Andere talen
Automatisch wisselen van taal

Het programma herkent de taal van (delen van) de tekst en schakelt automatisch over op de juiste uitspraak. 

Dubbele meeleescursor

Het woord en de hele zin die voorgelezen worden, krijgen een markering. Zo kan je de voorgelezen tekst makkelijk mee volgen op het scherm. 

Eenheid meeleescursor instelbaar

Je kunt kiezen om een woord, een zin of een alinea te markeren. 

Leestempo instelbaar
Navigeren

Je kunt snel op de juiste plaats in het bestand komen. 

Paginanummer

Je kunt via het paginanummer naar de betreffende pagina gaan. 

Miniatuurpagina

Je kunt een pagina selecteren uit miniaturen van de verschillende pagina's.

Teksten kunnen als audiobestand opgeslagen worden

Je kunt een tekst opslaan als geluidsopname en achteraf terug beluisteren, bijvoorbeeld op je telefoon. 

Schrijfhulp
Eigen tekstverwerker

Het programma werkt met een eigen tekstverwerker,je kunt dus niet in bv Word werken.

Geïntegreerd in
Word

Het programma werkt in Word.

Google Docs

Het programma werkt in Google Docs.

Office Online

Het programma werkt in Office Online. 

Digitale werkboeken invullen

Je kunt met het programma digitale werkboeken invullen

Voorlezen tijdens typen
Woorden
Zinnen
Standaard spellingscontrole

Programma maakt gebruik van de spellingscontrole die standaard gebruikt wordt in teksverwerkingsprogramma's als Word.

Ingebouwde spellingscontrole

Het programma heeft een eigen spellingscontrole.

Spellingscontrole voor dyslexie

Het programma heeft een speciale spellingscontrole die meer gericht is op fouten die door mensen met dyslexie gemaakt worden. 

Voorlezen van verbetersuggestie

Je kunt de verbetersuggesties van de spellingscontrole laten voorlezen.

Uit te breiden

Je kunt de woordenlijst van de woordvoorspeller uitbreiden met persoonlijke voorkeuren. 

Talen spellingscontrole
Nederlands
Alle voorleestalen
Woordvoorspeller

Het programma geeft een lijst met woorden die je mogelijk wil typen. Je kunt uit de lijst het juiste woord selecteren

Op basis van getypte letters

De woordvoorspeller werkt op basis van de combinatie van letters die je al getypt hebt. 

Fonetisch getypte woorden

Ook woorden die niet met de getypte letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Volgende woord in de zin

De woordvoorspeller geeft suggesties voor het volgende woord in de zin.

Suggesties werkwoordvervoeging

Het programma geeft suggesties voor het vervoegen van het werkwoord. 

Suggesties voor samengestelde woorden

Het programma geeft aan wanneer een woord uit 2 delen aan elkaar geschreven moet worden.

Uit te breiden
Homofonenfunctie

Hulp bij woorden die hetzelfde klinken maar anders geschreven worden. Bijvoorbeeld wij/wei, ligt/licht. Toont afbeeldingen of een omschrijving van het woord.

Met voorbeeldzin
Met afbeelding
Aanpasbaar
Dicteer-functie

Je praat tegen de computer, die typt wat jij zegt.

Woorden
Zinnen
Studiehulp
Verklarende woordenboeken
Ingebouwd woordenboek

Woordenboek dat de betekenis van een woord geeft. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online woordenboek.

Taalgebruik
Standaard taalgebruik

Gericht op volwassenen.

Eenvoudig taalgebruik

Geschikt voor kinderen.

NT2

Geschikt voor personen die het Nederlands als tweede taal leren.

Beeldwoordenboek

Woordenboek dat de betekenis van het woord met een afbeelding weergeeft.

Nederlands
Alle voorleestalen
Synoniemenwoordenboek

Het programma geeft een ander woord met dezelfde betekenis. 

Vertalen
Vertalen losse woorden
Vertalen teksten via internet
Ingebouwde woordenboeken

Woordenboek waarmee je woorden kunt vertalen in/naar een vreemde taal. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online vertaalwoordenboek of een vertaalwebsite zoals Google Translate of DeepL.

Samenvatten

Door delen van de tekst te markeren kun je automatische een samenvatting maken. 

Markeerstiften
Markering samenvatten
Mindmaps maken
Ingebouwde mindmap-functie

Delen van de tekst kun je selecteren en in een mindmap plaatsen. Dit geeft overzicht en helpt bij het studeren. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een apart mindmapprogramma.

Mindmap omzetten in tekst
Aanvullende wensen
Beschikbaar voor
Windows PC of laptop
iPad of Iphone
Chromebook
Macbook
Android tablet
Software werkt in de Cloud
Toepasbaar lesmateriaal
Boeken van Dedicon/Stichting TI

Stichting Dedicon en Stichting TI verzorgen voor Nederland de digitalisering van schoolboeken. 

Eigen lesmateriaal maken
Gescand materiaal bewerken
Uit te schakelen functies
Woordenboeken
Spellingcontrole
Woordvoorspeller
Homofonenfunctie
Internet
Toegestaan bij examens

Het programma is toegestaan bij het centraal schriftelijk examen of heeft een aangepaste versie dat aan de eisen voldoet. 

Logboek

Het programma registreert wanneer en hoe lang het programma gebruikt wordt. In sommige programma's kan dit aan en uit gezet worden. 

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIEDESKUNDIGE
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE INFORMATIE

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
info@dyslexiecentraal.nl
www.zuyd.nl - https://zorginnovatie.nl/partners/eizt - www.dyslexiecentraal.nl