Je hebt 0 hulpmiddelen geselecteerd.
Vergelijk hulpmiddelen
Zoekterm
Ondersteuning bij lezen
Voorlezen van
Ondersteuning bij schrijven
Basishulp

Biedt ondersteuning bij milde en matige spellingsproblemen. 

Aanvullende hulp

Biedt ondersteuning bij ernstige spellingsproblemen. 

Ondersteuning bij studeren
Systeem
Te gebruiken op
Eisen voor scholen
Dyslexiesoftware
1
Dyslexiesoftware
Kurzweil 3000

Kurzweil Suite is de meest uitgebreide compenserende software. Het biedt ondersteuning bij het lezen, schrijven en studeren. Kurzweil Suite bestaat uit 4 onderdelen, te weten: Kurzweil 3000 Win/Mac, Kurzweil Cloud, Kurzweil Web2Speech en Kurzweil App.Kurzweil Suite is de meest uitgebreide compenserende software. Het biedt ondersteuning bij het lezen, schrijven en studeren. Kurzweil Suite bestaat uit 4 onderdelen, te weten: Kurzweil 3000 Win/Mac, Kurzweil Cloud, Kurzweil Web2Speech en Kurzweil App

 • Kurzweil 3000 Win/Mac is de geïnstalleerde software voor devices die werken met een Windows- of MacOS besturingssysteem.
 • Kurzweil Cloud biedt uitgebreide online ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven en studeren.
 • Kurzweil Web2Speech is de extensie (Google Chrome en Microsoft Edge) die websites voorleest.
 • Kurzweil App (voor Android en iOS) leest KES-bestanden voor.

Lezen
Kurzweil 3000 leest gescande schoolboeken en andere teksten (bv. proefwerken, Word-documenten, zelf geschreven teksten en internetteksten) voor met synthetische stemmen. Het leest teksten voor in het Nederlands en twaalf vreemde talen. De gebruiker kan kiezen uit meerdere stemmen per taal. Hij kan het voorleestempo op het woord nauwkeurig aanpassen. Kurzweil 3000 markeert de voorgelezen tekst met een zogenaamde dubbele meeleescursor, dat betekent dat zowel de zin als het woord markeert, die worden voorgelezen. De meeleescursor kan worden aangepast naar: alleen woord, woord en regel, woord en zin en woord en paragraaf. De gebruiker weet hierdoor steeds waar hij zich bevindt in de tekst. De gebruiker kan vanaf elke willekeurige plek op de pagina starten met lezen. Hij kan de leeseenheid instellen: het programma leest losse woorden, zinnen, alinea’s of de hele tekst doorlopend. Kurzweil 3000 vergroot de tekst steeds zodanig dat de volledige zinslengte zichtbaar is. Loopt de tekst van het scherm af, dan scrolt Kurzweil 3000 automatisch naar beneden. Kurzweil 3000 springt automatisch naar de volgende pagina. Het zoeken naar de juiste voor te lezen pagina is gemakkelijk door het direct ingeven van het paginanummer, maar ook door een overzicht in de vorm van miniatuurpagina’s.

Scannen
De ingebouwde scanfunctie maakt het mogelijk teksten die niet digitaal beschikbaar zijn te laten voorlezen. Na het maken van de scan wordt tekstherkenning (OCR) toegepast. De tekstherkenning levert goede prestaties, waardoor de tekst accuraat voorgelezen wordt. Het bewerken van een gescand document voor bijvoorbeeld leesvolgorde en taalwisseling biedt veel mogelijkheden.

Toetsen
Scholen die werken met Kurzweil kunnen met eXamode online toetsen en tentamens af nemen in de veilige en afgesloten omgeving van Kurzweil. Hierdoor kunnen leerlingen of studenten met een extra ondersteuningsbehoefte ook tijdens toetsen en tentamens hun vertrouwde compenserende programma gebruiken. Fijn voor hen, want dit zorgt voor minder stress en frustraties.
De docent of supervisor zet toetsen klaar in de afgeschermde omgeving van eXamode. Leerlingen en studenten hebben tijdens de toets toegang tot de documenten en functies die de supervisor beschikbaar heeft gesteld.

Schrijven
Kurzweil 3000 ondersteunt tijdens het schrijven van teksten. Het programma beschikt over een eigen, eenvoudige tekstverwerker, die beperkingen heeft ten aanzien van het invoegen van bv. illustraties en tabellen. Bestanden gemaakt in de tekstverwerker van Kurzweil kunnen vervolgens wel in Word worden geopend en bewerkt. De gebruiker is in staat om gescande werkboeken (van bijvoorbeeld Dedicon) of eigen (gescand) materiaal in te vullen. De schrijfondersteuning van Kurzweil 3000 bestaat uit vier tools:

 1. Voorlezen tijdens en na het typen (vooral van belang voor fouten tegen klankzuivere woorden, fouten tegen de korte klinkerregel),
 2. Spellingcontrole (tijdens en na het schrijven)
 3. Woordvoorspelling (op basis van ingetypte letters)
 4. Homofonenfunctie (in de vorm van een voorbeeldzin)

Het invullen van werkboeken kan door een tekstnotitie of kleefnotitie op een willekeurige plek te zetten. De gebruiker kan lettergrootte en lettertype, letterkleur naar wens aanpassen. Het is mogelijk om het programma automatisch invulvelden te laten maken, wat het invullen van werkboeken sterk vereenvoudigt. De gebruiker springt na het invullen van een antwoord met de tab-toets naar de volgende invulplek. Ook is het mogelijk antwoorden in te vullen door woorden of zinnen uit een bestaande tekst te slepen naar de plek waar het antwoord moet komen. Na afloop van het invullen kan de gebruiker de vragen/opdrachten met antwoorden laten voorlezen. Bij het invullen zijn de vier schrijftools beschikbaar die hierboven zijn beschreven. Naast het schrijven van teksten beschikt de gebruiker over grafische mogelijkheden die handig zijn bij meerkeuzevragen: doorstrepen van tekst, omcirkelen van antwoorden en markeren met achtergrondkleur.

Studeren 
Kurzweil 3000 heeft verschillende tools ingebouwd die ondersteunen bij leren van een vreemde taal, het schrijven van samenhangende teksten en het begrijpen van teksten. Kurzweil 3000 beschikt over drie verklarende woordenboeken: Prisma woordenboek, een synoniemenwoordenboek en een beeldwoordenboek. Het programma beschikt voor  Engels, Frans en Duits over een Prisma vertaalwoordenboek in twee richtingen, bijvoorbeeld Engels-Nederlands, Nederlands-Engels. De gebruiker kan een stuk tekst selecteren en laten vertalen. Bij de vertaling maakt het gebruik van Google translate. Er kan vertaald worden in alle talen die Google Translate ondersteunt; de vertalingen kunnen worden voorgelezen in alle talen die Kurzweil ondersteunt. Er is steeds een internetverbinding nodig om dit mogelijk te maken. Met Kurzweil 3000 is de gebruiker verder in staat om mindmaps te maken en vanuit deze mindmaps teksten te schrijven: hij hangt teksten onder de labels van de mindmap. Kurzweil 3000 beschikt over verschillende sjablonen die het gemakkelijker maken bepaalde typen tekst te schrijven, zoals bijvoorbeeld een sjabloon voor een boekbespreking. De kopjes zijn al ingevuld; de gebruiker vult de ontbrekende tekst in. Ten slotte beschikt Kurzweil 3000 over twee mogelijkheden om teksten samen te vatten om teksten te markeren met markeerstiften. Ten eerste is het mogelijk de gemarkeerde woorden/zinnen uit de tekst te lichten en in een nieuw document te plaatsen. Als de juiste woorden/zinnen zijn geselecteerd ontstaat op die manier een samenvatting. Een andere manier om teksten uit een document te lichten, is gebruikmaken van de kolomnotities. Gemarkeerde gedeeltes van een tekst kunnen worden geordend in drie kolommen. Deze functie leent zich goed voor het overhoren van bijvoorbeeld gebeurtenissen en jaartallen bij geschiedenis, landen en hoofdsteden bij topografie of woordjes bij de moderne vreemde talen.

Indicaties

 • Gezien het grote aantal studietools is Kurzweil 3000 geschikt voor toepassing in het basis-, en voortgezet onderwijs, maar ook in het mbo, hbo en universitair onderwijs voor alle vormen van lees- of spellingproblemen en dyslexie.

Tips

 • Kurzweil 3000 is in staat om snel te schakelen tussen twee talen. Dit is vooral van belang bij methodes voor de vreemde talen, waarin bijvoorbeeld Nederlands en Engels naast elkaar worden gebruikt.
 • De aanpasbaarheid van de menu’s maakt het mogelijk om functies die -op een bepaald moment- overbodig zijn uit beeld te houden. Dit maakt het gebruik voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jonge kinderen en studenten) en specifieke functies (bijvoorbeeld een taal leren, een tekst schrijven).
 • Voor docenten en scholen is het goed te weten dat bepaalde functies, zoals woordenboeken en internet (kan voor 6 weken offline), uitgeschakeld kunnen worden bij toetsen en examens. Het is eveneens mogelijk om -na gebruik- een logboek te openen, zodat alle handelingen die de leerling/student heeft uitgevoerd gemonitord kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk fraude op te sporen.
 • Ondersteuning vanuit de softwareleverancier is als volgt geregeld: Er zijn demofilmpjes beschikbaar, een korte en uitvoerige handleiding, trainingen op locatie en in Leusden en een helpdesk. Tevens professionele onderwijsinhoudelijke ondersteuning bij implementatietrajecten op scholen.
 • Het programma is verkrijgbaar als demoversie en aan te vragen via dit formulier. Het kan dan één maand worden uitgeprobeerd. Na deze periode beslist de gebruiker of hij tot aanschaf van het programma wil overgaan.
 • Kurzweil 3000 is verkrijgbaar in verschillende versies. Voor particulieren als abonnement en voor scholen zijn er schoolbrede licenties beschikbaar.
 • Voordeel is dat de gebruiker enkele maanden kan testen of Kurzweil 3000 werkt in de praktijk. Ander voordeel is dat de gebruiker steeds verzekerd is van de laatste versie en updates. Met elke licentie van Kurzweil krijgt de gebruiker toegang tot de gratis Kurzweil Mobile app voor iPad, iPhone, iPod Touch. Met deze app kan gebruik gemaakt worden van veel functies van Kurzweil. Dit is de enige app die de beveiligde studieboeken van Dedicon (.SEK) kan lezen. Daarnaast krijg je ook toegang tot de online toepassingen (internet vereist, vaste installatie niet nodig) van Kurzweil, namelijk: Web2Speech en kurzweil.lexipoort.nl.

Voor scholen is het zinvol een schoolbreed abonnement (‘open licentie’) te overwegen, waarmee een school een onbeperkt aantal leerlingen met Kurzweil kan laten werken en zonder meerkosten thuisgebruik kan faciliteren. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de examenperiode examensticks te huren. Door afname van een groter aantal daalt de prijs aanzienlijk.

Verkrijg­baar­heid:
Leeshulp
Voorlezen van
Schoolboeken (Dedicon)
Leesboek (digitaal/pdf)
Leesboek (Daisy/audio)
Leesboek (papier)
Word-documenten
Tekst-PDF
Foto-PDF
Google Docs
Office Online
Websites
Programmagebonden bestandsformaat

Het programma leest bestandsformaten voor die specificiek voor dat programma zijn.

Screenshot

Het programma kan een schermafbeelding van bijvoorbeeld een website voorlezen.

Scanfunctie

Met het programma kan je documenten inscannen en laten voorlezen.

Computerstem

De stem waarmee voorgelezen wordt is geen natuurlijke stem. Vaak kan er gekozen worden uit verschillende stemmen.

Voorlees-talen
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Andere talen
Automatisch wisselen van taal

Het programma herkent de taal van (delen van) de tekst en schakelt automatisch over op de juiste uitspraak. 

Dubbele meeleescursor

Het woord en de hele zin die voorgelezen worden, krijgen een markering. Zo kan je de voorgelezen tekst makkelijk mee volgen op het scherm. 

Eenheid meeleescursor instelbaar

Je kunt kiezen om een woord, een zin of een alinea te markeren. 

Leestempo instelbaar
Navigeren

Je kunt snel op de juiste plaats in het bestand komen. 

Paginanummer

Je kunt via het paginanummer naar de betreffende pagina gaan. 

Miniatuurpagina

Je kunt een pagina selecteren uit miniaturen van de verschillende pagina's.

Teksten kunnen als audiobestand opgeslagen worden

Je kunt een tekst opslaan als geluidsopname en achteraf terug beluisteren, bijvoorbeeld op je telefoon. 

Schrijfhulp
Eigen tekstverwerker

Het programma werkt met een eigen tekstverwerker,je kunt dus niet in bv Word werken.

Geïntegreerd in
Word

Het programma werkt in Word.

Google Docs

Het programma werkt in Google Docs.

Office Online

Het programma werkt in Office Online. 

Digitale werkboeken invullen

Je kunt met het programma digitale werkboeken invullen

Voorlezen tijdens typen
Woorden
Zinnen
Standaard spellingscontrole

Programma maakt gebruik van de spellingscontrole die standaard gebruikt wordt in teksverwerkingsprogramma's als Word.

Ingebouwde spellingscontrole

Het programma heeft een eigen spellingscontrole.

Spellingscontrole voor dyslexie

Het programma heeft een speciale spellingscontrole die meer gericht is op fouten die door mensen met dyslexie gemaakt worden. 

Voorlezen van verbetersuggestie

Je kunt de verbetersuggesties van de spellingscontrole laten voorlezen.

Uit te breiden

Je kunt de woordenlijst van de woordvoorspeller uitbreiden met persoonlijke voorkeuren. 

Talen spellingscontrole
Nederlands
Alle voorleestalen
Woordvoorspeller

Het programma geeft een lijst met woorden die je mogelijk wil typen. Je kunt uit de lijst het juiste woord selecteren

Op basis van getypte letters

De woordvoorspeller werkt op basis van de combinatie van letters die je al getypt hebt. 

Fonetisch getypte woorden

Ook woorden die niet met de getypte letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Volgende woord in de zin

De woordvoorspeller geeft suggesties voor het volgende woord in de zin.

Suggesties werkwoordvervoeging

Het programma geeft suggesties voor het vervoegen van het werkwoord. 

Suggesties voor samengestelde woorden

Het programma geeft aan wanneer een woord uit 2 delen aan elkaar geschreven moet worden.

Uit te breiden
Homofonenfunctie

Hulp bij woorden die hetzelfde klinken maar anders geschreven worden. Bijvoorbeeld wij/wei, ligt/licht. Toont afbeeldingen of een omschrijving van het woord.

Met voorbeeldzin
Met afbeelding
Aanpasbaar
Dicteer-functie

Je praat tegen de computer, die typt wat jij zegt.

Woorden
Zinnen
Studiehulp
Verklarende woordenboeken
Ingebouwd woordenboek

Woordenboek dat de betekenis van een woord geeft. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online woordenboek.

Taalgebruik
Standaard taalgebruik

Gericht op volwassenen.

Eenvoudig taalgebruik

Geschikt voor kinderen.

NT2

Geschikt voor personen die het Nederlands als tweede taal leren.

Beeldwoordenboek

Woordenboek dat de betekenis van het woord met een afbeelding weergeeft.

Nederlands
Alle voorleestalen
Synoniemenwoordenboek

Het programma geeft een ander woord met dezelfde betekenis. 

Vertalen
Vertalen losse woorden
Vertalen teksten via internet
Ingebouwde woordenboeken

Woordenboek waarmee je woorden kunt vertalen in/naar een vreemde taal. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online vertaalwoordenboek of een vertaalwebsite zoals Google Translate of DeepL.

Samenvatten

Door delen van de tekst te markeren kun je automatische een samenvatting maken. 

Markeerstiften
Markering samenvatten
Mindmaps maken
Ingebouwde mindmap-functie

Delen van de tekst kun je selecteren en in een mindmap plaatsen. Dit geeft overzicht en helpt bij het studeren. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een apart mindmapprogramma.

Mindmap omzetten in tekst
Aanvullende wensen
Beschikbaar voor
Windows PC of laptop
iPad of Iphone
Chromebook
Macbook
Android tablet
Software werkt in de Cloud
Toepasbaar lesmateriaal
Boeken van Dedicon/Stichting TI

Stichting Dedicon en Stichting TI verzorgen voor Nederland de digitalisering van schoolboeken. 

Eigen lesmateriaal maken
Gescand materiaal bewerken
Uit te schakelen functies
Woordenboeken
Spellingcontrole
Woordvoorspeller
Homofonenfunctie
Internet
Toegestaan bij examens

Het programma is toegestaan bij het centraal schriftelijk examen of heeft een aangepaste versie dat aan de eisen voldoet. 

Logboek

Het programma registreert wanneer en hoe lang het programma gebruikt wordt. In sommige programma's kan dit aan en uit gezet worden. 

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIEDESKUNDIGE
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE INFORMATIE

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
info@dyslexiecentraal.nl
www.zuyd.nl - https://zorginnovatie.nl/partners/eizt - www.dyslexiecentraal.nl