Je hebt 0 hulpmiddelen geselecteerd.
Vergelijk hulpmiddelen
Zoekterm
Ondersteuning bij lezen
Voorlezen van
Ondersteuning bij schrijven
Basishulp

Biedt ondersteuning bij milde en matige spellingsproblemen. 

Aanvullende hulp

Biedt ondersteuning bij ernstige spellingsproblemen. 

Ondersteuning bij studeren
Systeem
Te gebruiken op
Eisen voor scholen
Dyslexiesoftware
2
Dyslexiesoftware
Read&Write

Read&Write is een onlinetool ter compensatie van ernstige lees- en spellingproblemen (dyslexie). Het werkt op Chromebooks en in de Google Chrome browser en is daardoor geschikt voor vrijwel elk besturingssysteem en platform.  

Scannen
Directe OCR is beschikbaar. 10 documenten per maand kunnen gratis omgezet worden, meer documenten is mogelijk via een aanvullend abonnement Snapverter (alleen voor scholen).

Lezen
Read&Write leest gescande schoolboeken en andere teksten (bijvoorbeeld proefwerken, Word-documenten, zelf geschreven teksten en internetteksten) voor met synthetische stemmen. Het programma beschikt over stemmen in verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Noors, Indonesisch, Pools, Arabisch, Mandarijn, Russisch). Standaard beschikt de gebruiker over drie stemmen in de Nederlandse taal, in de meeste andere talen zijn twee of meer stemmen beschikbaar. De gebruiker kan het voorleestempo traploos aanpassen.
Read&Write markeert voorgelezen tekst met een dubbele meeleescursor. De gebruiker weet hierdoor steeds waar hij zich bevindt in de tekst. De gebruiker kan ook de tekst isoleren door een schermmasker te gebruiken.  De plek op de pagina  waar de gebruiker de cursor heeft staan, wordt dan verlicht in de vorm van een leesliniaal. De gebruiker kan zelf bepalen hoe het programma voorleest: geselecteerde tekst of doorlopend vanaf de cursor. Read&Write vergroot gescande tekst zodanig dat de volledige zinslengte zichtbaar is: de hele paginabreedte is steeds zichtbaar. Loopt de tekst van het scherm af, dan scrolt Read&Write automatisch naar beneden. Read&Write springt automatisch naar de volgende pagina. Een handige functie is de mogelijkheid een schermafdruk te maken. Zodra dat is gebeurd, vindt tekstherkenning plaats en kan de tekst worden voorgelezen. Dit is vooral handig voor websites waarbij teksten niet geselecteerd kunnen worden, of wanneer er in afbeeldingen ook tekst is opgenomen. Read&Write kan geschreven teksten omzetten in een MP3-bestand, zodat teksten beluisterd kunnen worden zonder dat Read&Write opent. Het zoeken naar de juiste pagina is mogelijk door het paginanummer in te typen en op enter te drukken; ook kan er gebruik gemaakt worden van de miniatuurpagina’s.

Schrijven
Read&Write ondersteunt het schrijven van teksten. Het programma maakt gebruik van Google Docs (tekstverwerker) of Word Online, dat over vrij uitvoerige opmaakmogelijkheden beschikt. Daarnaast kan de schrijftool van Read&Write ook toegepast worden in onder andere de browser en Google Presentaties. De gebruiker is in staat om gescande of digitale werkboeken (van bijvoorbeeld Dedicon* en Stichting Toegankelijke Informatie) in te vullen. De schrijfondersteuning van Read&Write bestaat uit vier tools:

 1. voorlezen na het typen (vooral van belang voor fouten tegen klankzuivere woorden, fouten tegen de korte klinkerregel)
 2. spellingcontrole (van het programma waarin je typt)
 3. woordvoorspelling op basis van ingetypte letters en op basis van klanken (zgn slimme woordvoorspelling)
 4. dicteerfunctie (inspreken en het programma typt de gesproken tekst uit).

Het invullen van werkboeken kan door een tekstnotitie op een willekeurige plek te zetten. De gebruiker kan de lettergrootte naar wens aanpassen. Nadat het antwoord is getypt kan men het antwoord handmatig laten voorlezen. Bij het invullen is spellingcontrole, voorlezen na het typen en woordvoorspelling beschikbaar. Naast het schrijven van teksten beschikt de gebruiker over grafische mogelijkheden die handig zijn bij meerkeuzevragen: markeren met achtergrondkleur omcirkelen, uit de hand tekenen, etc. Ook tijdens het invullen van opdrachten kan de dicteerfunctie worden gebruikt: hierdoor is het mogelijk om gesproken tekst om te zetten in geschreven tekst. Read&Write is het eerste programma dat dit standaard heeft ingebouwd.

Studeren
Read&Write heeft diverse tools ingebouwd die ondersteunen bij het leren van een vreemde taal, bij de woordenschat van zaakvakken, het schrijven van samenhangende teksten en het begrijpen van teksten. Read&Write beschikt over een Prisma woordenboek. Het programma kan teksten vertalen. Hiervoor wordt Google Translate gebruikt. Read&Write beschikt over de mogelijkheid om teksten samen te vatten. Dit is mogelijk door de gemarkeerde woorden/zinnen uit de tekst te lichten en in een nieuw bewerkelijk document te plaatsen. Er is een mogelijkheid om woordenschat op te bouwen met behulp van woordenlijsten. Woorden die worden gemarkeerd kunnen met een klik op de knop in een lijst worden geplaatst waarbij de betekenis en indien beschikbaar een afbeelding van het woord kan worden geplaatst. Een handige functie voor leerlingen die moeite hebben met het behouden van focus bij het studeren is het schermmasker. Dit werkt als een soort leesliniaal. Daarnaast is er de mogelijkheid om de pagina te vereenvoudigen. Studeren wordt dan gemakkelijker, omdat ruis (zoals reclames) uit de pagina worden gefilterd. Hierdoor blijft alleen de relevante informatie over.

Indicaties

 • Read&Write kan al worden ingezet vanaf de start van het lees- en schrijfonderwijs. Vaak worden de eerste schooljaren besteed aan het daadwerkelijk leren lezen en schrijven. Als dat niet goed verloopt, komt een programma als Read&Write in beeld, op veel scholen rond groep 5.
 • Omdat het een extensie op de Chrome browser is, is het programma geschikt voor alle besturingssystemen waarop de Chrome browser kan draaien (bijvoorbeeld Windows, OSx, ChromeOS).  
 • Het programma is in staat om gesproken tekst om te zetten in geschreven tekst. Dit is vooral heel handig voor mensen met ernstige spellingproblemen of mensen die zeer langzaam typen.
 • De knoppenbalk is volledig aanpasbaar. Daarnaast zijn de functies goed terug te vinden in enkele heldere submenu’s.
 • Gezien de diversiteit aan studietools is Read&Write, naast voor het basis- en voortgezet onderwijs, juist ook geschikt voor toepassing in het mbo, hbo en universitair onderwijs. Hier wordt vaak gebruik gemaakt van digitale materialen, meer dan in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs.

 Om rekening mee te houden

 • Het is het goed te weten dat het programma afhankelijk is van een werkende internetverbinding. Read&Write functioneert niet wanneer er geen internet verbinding is.
 • Het is niet mogelijk om minder gewenste mogelijkheden van het internet te blokkeren, bijvoorbeeld. tijdens proefwerken en examens.
 • Scanfunctie beschikbaar via Snapverter, alleen voor scholen.
 • Het programma beschikt niet over een logboek waarin de handelingen van de leerling op internet achteraf zijn te volgen, bijvoorbeeld voor het opsporen van fraude.
 • Read&Write is niet in staat te schakelen tussen twee talen. Dit is vooral van belang bij methodes voor de vreemde talen, waarin bv. Nederlands en Engels naast elkaar worden gebruikt.

Tips

 • Het programma is verkrijgbaar als demo via dit formulier. Het kan dan een maand worden uitgeprobeerd. Na deze periode beslist de gebruiker of hij tot aanschaf van het programma wil overgaan.
 • Read&Write is uitsluitend verkrijgbaar in abonnementsvorm. De gebruiker betaalt een vast bedrag dat per jaar is op te zeggen. Een voordeel is dat de gebruiker steeds verzekerd is van de laatste versie en updates. Het is webbased en updates worden doorgevoerd door de maker zelf. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker nooit updates hoeft door te voeren. Voor scholen bestaan er abonnementen, waarbij de prijs afhangt van het aantal leerlingen van een school.
Verkrijg­baar­heid:
Leeshulp
Voorlezen van
Schoolboeken (Dedicon)
Leesboeken (passend lezen)
Word-documenten
Tekst-PDF
Foto-PDF
Google Docs
Office Online
Websites
Programmagebonden bestandsformaat

Het programma leest bestandsformaten voor die specificiek voor dat programma zijn.

Screenshot

Het programma kan een schermafbeelding van bijvoorbeeld een website voorlezen.

Scanfunctie

Met het programma kan je documenten inscannen en laten voorlezen.

Computerstem

De stem waarmee voorgelezen wordt is geen natuurlijke stem. Vaak kan er gekozen worden uit verschillende stemmen.

Voorlees-talen
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Andere talen
Automatisch wisselen van taal

Het programma herkent de taal van (delen van) de tekst en schakelt automatisch over op de juiste uitspraak. 

Dubbele meeleescursor

Het woord en de hele zin die voorgelezen worden, krijgen een markering. Zo kan je de voorgelezen tekst makkelijk mee volgen op het scherm. 

Eenheid meeleescursor instelbaar

Je kunt kiezen om een woord, een zin of een alinea te markeren. 

Leestempo instelbaar
Navigeren

Je kunt snel op de juiste plaats in het bestand komen. 

Paginanummer

Je kunt via het paginanummer naar de betreffende pagina gaan. 

Miniatuurpagina

Je kunt een pagina selecteren uit miniaturen van de verschillende pagina's.

Teksten kunnen als audiobestand opgeslagen worden

Je kunt een tekst opslaan als geluidsopname en achteraf terug beluisteren, bijvoorbeeld op je telefoon. 

Schrijfhulp
Eigen tekstverwerker

Het programma werkt met een eigen tekstverwerker,je kunt dus niet in bv Word werken.

Geïntegreerd in
Word

Het programma werkt in Word.

Google Docs

Het programma werkt in Google Docs.

Office Online

Het programma werkt in Office Online. 

Digitale werkboeken invullen

Je kunt met het programma digitale werkboeken invullen

Voorlezen tijdens typen
Woorden
Zinnen
Standaard spellingscontrole

Programma maakt gebruik van de spellingscontrole die standaard gebruikt wordt in teksverwerkingsprogramma's als Word.

Ingebouwde spellingscontrole

Het programma heeft een eigen spellingscontrole.

Spellingscontrole voor dyslexie

Het programma heeft een speciale spellingscontrole die meer gericht is op fouten die door mensen met dyslexie gemaakt worden. 

Voorlezen van verbetersuggestie

Je kunt de verbetersuggesties van de spellingscontrole laten voorlezen.

Uit te breiden

Je kunt de woordenlijst van de woordvoorspeller uitbreiden met persoonlijke voorkeuren. 

Talen spellingscontrole
Nederlands
Alle voorleestalen
Woordvoorspeller

Het programma geeft een lijst met woorden die je mogelijk wil typen. Je kunt uit de lijst het juiste woord selecteren

Op basis van getypte letters

De woordvoorspeller werkt op basis van de combinatie van letters die je al getypt hebt. 

Fonetisch getypte woorden

Ook woorden die niet met de getypte letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Volgende woord in de zin

De woordvoorspeller geeft suggesties voor het volgende woord in de zin.

Suggesties werkwoordvervoeging

Het programma geeft suggesties voor het vervoegen van het werkwoord. 

Suggesties voor samengestelde woorden

Het programma geeft aan wanneer een woord uit 2 delen aan elkaar geschreven moet worden.

Uit te breiden
Homofonenfunctie

Hulp bij woorden die hetzelfde klinken maar anders geschreven worden. Bijvoorbeeld wij/wei, ligt/licht. Toont afbeeldingen of een omschrijving van het woord.

Met voorbeeldzin
Met afbeelding
Aanpasbaar
Dicteer-functie

Je praat tegen de computer, die typt wat jij zegt.

Woorden
Zinnen
Studiehulp
Verklarende woordenboeken
Ingebouwd woordenboek

Woordenboek dat de betekenis van een woord geeft. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online woordenboek.

Taalgebruik
Standaard taalgebruik

Gericht op volwassenen.

Eenvoudig taalgebruik

Geschikt voor kinderen.

NT2

Geschikt voor personen die het Nederlands als tweede taal leren.

Beeldwoordenboek

Woordenboek dat de betekenis van het woord met een afbeelding weergeeft.

Nederlands
Alle voorleestalen
Synoniemenwoordenboek

Het programma geeft een ander woord met dezelfde betekenis. 

Vertalen
Vertalen losse woorden
Vertalen teksten via internet
Ingebouwde woordenboeken

Woordenboek waarmee je woorden kunt vertalen in/naar een vreemde taal. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online vertaalwoordenboek of een vertaalwebsite zoals Google Translate of DeepL.

Samenvatten

Door delen van de tekst te markeren kun je automatische een samenvatting maken. 

Markeerstiften
Markering samenvatten
Mindmaps maken
Ingebouwde mindmap-functie

Delen van de tekst kun je selecteren en in een mindmap plaatsen. Dit geeft overzicht en helpt bij het studeren. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een apart mindmapprogramma.

Mindmap omzetten in tekst
Aanvullende wensen
Beschikbaar voor
Windows PC of laptop
iPad of Iphone
Chromebook
Macbook
Android tablet
Software werkt in de Cloud
Toepasbaar lesmateriaal
Boeken van Dedicon/Stichting TI

Stichting Dedicon en Stichting TI verzorgen voor Nederland de digitalisering van schoolboeken. 

Eigen lesmateriaal maken
Gescand materiaal bewerken
Uit te schakelen functies
Woordenboeken
Spellingcontrole
Woordvoorspeller
Homofonenfunctie
Internet
Toegestaan bij examens

Het programma is toegestaan bij het centraal schriftelijk examen of heeft een aangepaste versie dat aan de eisen voldoet. 

Logboek

Het programma registreert wanneer en hoe lang het programma gebruikt wordt. In sommige programma's kan dit aan en uit gezet worden. 

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIEDESKUNDIGE
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE INFORMATIE

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
info@dyslexiecentraal.nl
www.zuyd.nl - www.eizt.nl - www.dyslexiecentraal.nl