Je hebt 0 hulpmiddelen geselecteerd.
Vergelijk hulpmiddelen
Zoekterm
Ondersteuning bij lezen
Voorlezen van
Ondersteuning bij schrijven
Basishulp

Biedt ondersteuning bij milde en matige spellingsproblemen. 

Aanvullende hulp

Biedt ondersteuning bij ernstige spellingsproblemen. 

Ondersteuning bij studeren
Systeem
Te gebruiken op
Eisen voor scholen
Software Schrijfhulp
2
Software Schrijfhulp
WoDy

WoDy is compenserende software die helpt teksten zonder spelfouten te schrijven. 

Lezen 
WoDy leest digitale teksten (bijvoorbeeld proefwerken, Word-documenten, zelf geschreven teksten en internetteksten) voor met computer stemmen. Afhankelijk van de versie leest het de teksten voor alleen in het Nederlands (Extra), of in vier vreemde talen (Combi: NL/EN/FR/DU). De gebruiker kan kiezen uit drie stemmen in Nederlands, Engels en Frans en twee stemmen in Duits. Het voorleestempo kan in 20 trappen aangepast worden. WoDy markeert de voorgelezen tekst met een dubbele meeleescursor, d.w.z. dat het woord én de zin markeert, die worden voorgelezen. De gebruiker weet hierdoor steeds waar hij zich bevindt in de tekst. De gebruiker kan vanaf elke willekeurige plek op de pagina starten met lezen.

Bij het werken met een tekstPDF, kan de gebruiker de leeseenheid instellen: het programma leest losse woorden, regels, zinnen of de hele tekst doorlopend. WoDy vergroot de tekst automatisch zodat de volledige zinslengte zichtbaar is. Loopt de tekst van het scherm af, dan scrolt WoDy automatisch naar beneden. WoDy springt automatisch naar de volgende pagina. Het zoeken naar de juiste voor te lezen pagina in een tekstPDF is gemakkelijk door het direct ingeven van het paginanummer, maar ook door een overzicht in de vorm van miniatuurpagina’s.

Schrijven
WoDy ondersteunt het schrijven van teksten in alle computerprogramma’s waarin tekst kan worden getypt (bijvoorbeeld: Word, PowerPoint, Excel, internet browsers, e-mailprogramma’s etc.). De schrijfondersteuning van WoDy bestaat uit 6 tools: 

 1. voorlezen tijdens en na het typen (vooral van belang voor fouten tegen klankzuivere woorden, fouten tegen de korte klinkerregel)
 2. spellingcontrole (WoDy beschikt over  een aanvullende spellingcontrole die veel voorkomende fouten van dyslectici corrigeert, waar de gewone spellingcontrole de juiste suggestie niet kan geven)
 3. voorspelfunctie (op basis van ingetypte letters en correctie voor fonetische fouten)
 • WoDy heeft een instelbare correctielijst verdeeld in 3 spellingniveaus:
  • Hoorniveau (fonemisch, bijvoorbeeld: hard-hart, ijs-eis)
  • Regelniveau (morfologisch, bijvoorbeeld: d, t, dt)
  • Weetniveau (etymologisch: naar de herkomst van het woord)
 1. homofonenfunctie (in de vorm van een omschrijving van de betekenis, een illustratie en een voorbeeldzin). 
 2. werkwoordondersteuning in de vorm van het opzoeken van werkwoordvervoegingen
 3. voorspellingen voor samengestelde woorden bijv. piano les naar pianoles

Het invullen van tekstPDF’s kan door de cursor op een willekeurige plek te zetten. De gebruiker kan lettergrootte en kleur naar wens aanpassen. Het is niet mogelijk om het programma invulplekken te laten maken, waardoor het maken van tekstvelden handmatig moet gebeuren. Na afloop van het invullen kan de gebruiker de vragen/opdrachten en antwoorden doorlopend laten voorlezen. De gebruiker beschikt niet over grafische mogelijkheden die handig zijn bij meerkeuzevragen: onderstrepen/doorstrepen van tekst, omcirkelen van antwoorden en markeren met achtergrondkleur.

Studeren
Het programma heeft verschillende tools ingebouwd die ondersteunen bij leren van een vreemde taal en het begrijpen van teksten. WoDy beschikt over een Van Dale verklarend pocketwoordenboek (bij installatie keuze uit Van Dale verklarend pocketwoordenboek, Van Dale verklarend NT2 woordenboek en Van Dale verklarend junior woordenboek),  beeldwoordenboek en Van Dale pocket vertaalwoordenboeken. De gebruiker kan uitsluitend losse woorden laten vertalen. WoDy heeft geen mogelijkheid om samenvattingen of mindmaps te maken. WoDy beschikt evenmin over sjablonen die het gemakkelijker maken bepaalde typen tekst te schrijven, zoals bijvoorbeeld een sjabloon voor boekbesprekingen. 

 Indicaties:

 • WoDy is een taaltool voor iedereen met stel- en spellingproblemen. WoDy is makkelijk in gebruik en persoonlijk instelbaar op leeftijd en op spellingniveau.
 • WoDy bevat een voorleestool voor iedereen die uitsluitend digitale teksten wil laten voorlezen (tekst moet hiervoor geselecteerd kunnen worden).
 • WoDy werkt in alle gangbare programma’s waarin je tekst kunt typen, zoals Word, Wordpad, Notepad, PowerPoint, Internet Explorer, Firefox, Excel, Outlook, en heeft een pdf-module voor tekstPDF’s. 

Tips

 • na het schrijven van een tekst kan de gebruiker de spelling en werkwoorden nakijken op fouten
Verkrijg­baar­heid:
Leeshulp
Voorlezen van
Schoolboeken (Dedicon)
Leesboek (digitaal/pdf)
Leesboek (Daisy/audio)
Leesboek (papier)
Word-documenten
Tekst-PDF
Foto-PDF
Google Docs
Office Online
Websites
Programmagebonden bestandsformaat

Het programma leest bestandsformaten voor die specificiek voor dat programma zijn.

Screenshot

Het programma kan een schermafbeelding van bijvoorbeeld een website voorlezen.

Scanfunctie

Met het programma kan je documenten inscannen en laten voorlezen.

Computerstem

De stem waarmee voorgelezen wordt is geen natuurlijke stem. Vaak kan er gekozen worden uit verschillende stemmen.

Voorlees-talen
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Andere talen
Automatisch wisselen van taal

Het programma herkent de taal van (delen van) de tekst en schakelt automatisch over op de juiste uitspraak. 

Dubbele meeleescursor

Het woord en de hele zin die voorgelezen worden, krijgen een markering. Zo kan je de voorgelezen tekst makkelijk mee volgen op het scherm. 

Eenheid meeleescursor instelbaar

Je kunt kiezen om een woord, een zin of een alinea te markeren. 

Leestempo instelbaar
Navigeren

Je kunt snel op de juiste plaats in het bestand komen. 

Paginanummer

Je kunt via het paginanummer naar de betreffende pagina gaan. 

Miniatuurpagina

Je kunt een pagina selecteren uit miniaturen van de verschillende pagina's.

Teksten kunnen als audiobestand opgeslagen worden

Je kunt een tekst opslaan als geluidsopname en achteraf terug beluisteren, bijvoorbeeld op je telefoon. 

Schrijfhulp
Eigen tekstverwerker

Het programma werkt met een eigen tekstverwerker,je kunt dus niet in bv Word werken.

Geïntegreerd in
Word

Het programma werkt in Word.

Google Docs

Het programma werkt in Google Docs.

Office Online

Het programma werkt in Office Online. 

Digitale werkboeken invullen

Je kunt met het programma digitale werkboeken invullen

Voorlezen tijdens typen
Woorden
Zinnen
Standaard spellingscontrole

Programma maakt gebruik van de spellingscontrole die standaard gebruikt wordt in teksverwerkingsprogramma's als Word.

Ingebouwde spellingscontrole

Het programma heeft een eigen spellingscontrole.

Spellingscontrole voor dyslexie

Het programma heeft een speciale spellingscontrole die meer gericht is op fouten die door mensen met dyslexie gemaakt worden. 

Voorlezen van verbetersuggestie

Je kunt de verbetersuggesties van de spellingscontrole laten voorlezen.

Uit te breiden

Je kunt de woordenlijst van de woordvoorspeller uitbreiden met persoonlijke voorkeuren. 

Talen spellingscontrole
Nederlands
Alle voorleestalen
Woordvoorspeller

Het programma geeft een lijst met woorden die je mogelijk wil typen. Je kunt uit de lijst het juiste woord selecteren

Op basis van getypte letters

De woordvoorspeller werkt op basis van de combinatie van letters die je al getypt hebt. 

Fonetisch getypte woorden

Ook woorden die niet met de getypte letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie i.p.v. concentratie).

Volgende woord in de zin

De woordvoorspeller geeft suggesties voor het volgende woord in de zin.

Suggesties werkwoordvervoeging

Het programma geeft suggesties voor het vervoegen van het werkwoord. 

Suggesties voor samengestelde woorden

Het programma geeft aan wanneer een woord uit 2 delen aan elkaar geschreven moet worden.

Uit te breiden
Homofonenfunctie

Hulp bij woorden die hetzelfde klinken maar anders geschreven worden. Bijvoorbeeld wij/wei, ligt/licht. Toont afbeeldingen of een omschrijving van het woord.

Met voorbeeldzin
Met afbeelding
Aanpasbaar
Dicteer-functie

Je praat tegen de computer, die typt wat jij zegt.

Woorden
Zinnen
Studiehulp
Verklarende woordenboeken
Ingebouwd woordenboek

Woordenboek dat de betekenis van een woord geeft. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online woordenboek.

Taalgebruik
Standaard taalgebruik

Gericht op volwassenen.

Eenvoudig taalgebruik

Geschikt voor kinderen.

NT2

Geschikt voor personen die het Nederlands als tweede taal leren.

Beeldwoordenboek

Woordenboek dat de betekenis van het woord met een afbeelding weergeeft.

Nederlands
Alle voorleestalen
Synoniemenwoordenboek

Het programma geeft een ander woord met dezelfde betekenis. 

Vertalen
Vertalen losse woorden
Vertalen teksten via internet
Ingebouwde woordenboeken

Woordenboek waarmee je woorden kunt vertalen in/naar een vreemde taal. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een online vertaalwoordenboek of een vertaalwebsite zoals Google Translate of DeepL.

Samenvatten

Door delen van de tekst te markeren kun je automatische een samenvatting maken. 

Markeerstiften
Markering samenvatten
Mindmaps maken
Ingebouwde mindmap-functie

Delen van de tekst kun je selecteren en in een mindmap plaatsen. Dit geeft overzicht en helpt bij het studeren. Indien dit niet beschikbaar is, gebruik dan een apart mindmapprogramma.

Mindmap omzetten in tekst
Aanvullende wensen
Beschikbaar voor
Windows PC of laptop
iPad of Iphone
Chromebook
Macbook
Android tablet
Software werkt in de Cloud
Toepasbaar lesmateriaal
Boeken van Dedicon/Stichting TI

Stichting Dedicon en Stichting TI verzorgen voor Nederland de digitalisering van schoolboeken. 

Eigen lesmateriaal maken
Gescand materiaal bewerken
Uit te schakelen functies
Woordenboeken
Spellingcontrole
Woordvoorspeller
Homofonenfunctie
Internet
Toegestaan bij examens

Het programma is toegestaan bij het centraal schriftelijk examen of heeft een aangepaste versie dat aan de eisen voldoet. 

Logboek

Het programma registreert wanneer en hoe lang het programma gebruikt wordt. In sommige programma's kan dit aan en uit gezet worden. 

LEERLING MET DYSLEXIE EN OUDERS
VOLWASSENE MET DYSLEXIE
HULPMIDDELEN OVERZICHT
DYSLEXIEDESKUNDIGE
DOCENT
SCHOOLLEIDING
FAQ
ACTUEEL
HANDIGE INFORMATIE

ZUYD
Expertise centrum Innovatieve Zorg en Technologie
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg | Lectoraat Autonomie en Participatie

POSTBUS 550, 6400 AN Heerlen
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
info@dyslexiecentraal.nl
www.zuyd.nl - https://zorginnovatie.nl/partners/eizt - www.dyslexiecentraal.nl